АКТИВІЗАЦІЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ, А ТАКОЖ СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРИЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ВРОЦЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Anna Haratyk

Анотація


Якість освіти – одне з пріоритетних завдань сучасних навчальних закладів Польщі. Діяльність у цьому руслі врегульовують відповідні правила: зовнішні – міністерські та внутрішні – шкільні, університетські. В установах впроваджують внутрішні системи забезпечення якості освіти, завданням яких є належне виконання положень, визначених у документах і постановах.

У статті подано та проаналізовано два аспекти, що впливають на покращення якості результатів навчання в школах та коледжах. Перший – це активізація учнів і студентів у дидактичному процесі й поза ним, другий – співпраця з так званими зовнішніми зацікавленими сторонами.

Протягом усього періоду здобуття освіти від етапу дошкільної до вищої вихованці, учні, студенти займаються не лише проведенням занять, а й діяльністю, що виходить за рамки стандартного навчального процесу. Вчителі та викладачі намагаються залучити їх до різних видів діяльності та мотивують до активного навчання. Для висвітлення питання активізації використано конкретні приклади роботи, яку проводили вчителі початкової школи № 82 у Вроцлаві та діяльності студентів інституту педагогіки Вроцлавського університету.

Співпраця навчальних закладів налагоджена й з так званими зовнішніми зацікавленими сторонами, тобто установами та організаціями, що працюють у місцевому середовищі або поза ним, а також з потенційними роботодавцями. Цей вимір діяльності описано шляхом ілюстрації можливостей та форм співпраці університету із зацікавленими сторонами задля підвищення якості освіти.

Ключові слова: якість освіти, студенти, університет, активізація учнів та студентів, співпраця із зовнішніми зацікавленими сторонами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Dz.U.poz.1611, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001611/O/D20171611.pdf , dostęp : 29.10.2019.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Dz. U. 2019 poz.1575, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001575/O/D20191575.pdf, dostęp : 29.10.2019.

Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-higher-education-50_pl, dostęp : 2.11.2019.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi8pu69morlAhVr5aYKHQDkAcIQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fpedagogika.uni.wroc.pl%2Fcontent%2Fdownload%2F38639%2F194667%2Ffile%2FWSZJK-dokument.pdf&usg=AOvVaw2qJD_3JtiWiVRLczuyA-Jo, dostęp : 15.10.2019.

Ankieta “Wpływ aktywności studenckiej na podnoszenie jakości kształcenia” przeprowadzona wśród absolwentów pedagogiki UWr będących w trakcie studiów członkami kół naukowych”. – Wzesień, 2019 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10570

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.