КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНИХ КАРТ В УГОРЩИНІ

David Toth

Анотація


Метою статті є аналіз кримінально-правового регулювання шахрайства з використан­ням кредитних карт в Угорщині відповідно до Кримінального кодексу (від 2012 року). Шахрайство з використанням кредитних карт є відносно новим злочином в Угорщині, статистичні дані щодо випадків вчинення якого, особливо останнім часом, зросли. Шахрайство з використанням кредитних карт в юридичній літературі розглядають як злочин у сфері економіки. У цій статті проаналізовано злочини, які тісно пов’язані один з одним – підроблення засобів безготівкового розрахунку та пособництво у підробленні засобів безготівкового розрахунку і шахрайство зі засобами безготівкового розрахунку.
Угорське регулювання ґрунтується на 2001/413/JHA: Рамковому Рішенні Ради від 28 травня 2001 року щодо боротьби з шахрайством та підробкою неготівкових засобів платежу. Важливо аналізувати нову пропозицію Директиви в аспекті її впливу на суспільні відносини, врегульовані Кримінальним кодексом Угорщини, в майбутньому.
Згідно зі статистичними даними, шахрайство з засобами безготівкового розрахунку характеризується найвищим рівнем злочинності, але в 2013 р. можна спостерігати її суттєве зниження. Низький рівень підроблення засобів безготівкового розрахунку може бути оманливим, оскільки в юридичній практиці можуть виникнути проблеми з класифі­кацією цих злочинів. Іноді суди кваліфікують ці злочини як вимагання (коли злочинець отримує ПІН-код шляхом застосування насильства або погрози його застосування); шахрайство (коли він використовує картки-клони як засоби платежу в магазинах) або шахрайство з використанням інформаційних систем (коли хтось розраховується в Інтернеті, використовуючи вкрадений номер кредитної карти).
З одного боку, ці варіанти кваліфікації заважають нам отримати достовірні дані щодо справжньої кількості випадків вчинення цього злочину. З іншого боку, латентність може бути ще однією причиною низьких чисел у статистичних даних. Шкода, заподіяна потерпілим унаслідок вчинення цих злочинів, є невеликою порівняно зі шкодою, яка може бути заподіяна діловій репутації фінансової інституції, і, як наслідок, фінансові інституції не зацікавлені співпрацювати з органами влади.
Підводячи підсумок, варто зазначити, що найкращий спосіб запобігання таким злочинам – приділяти належну увагу нашим щоденним фінансовим трансакціям. Таким способом ми зможемо убезпечити себе від можливості стати потерпілим від злочинів цієї категорії. Очікується, що в недалекому майбутньому чипи будуть замінені біометричними картами, що підвищить безпеку фінансових трансакцій.


Ключові слова


підроблення засобів безготівкового розрахунку, фінансові трансакції, злочини у сфері економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bujáki L. (2008). Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök védelme. In: Kondorosi Ferenc – Ligeti Katalin (editors), Az Európai Büntetőjog Kézikönyve. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

Gula J. (2013). A pénz-és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In Horváth Tibor – Lévay Miklós (editors), Magyar Büntetőjog Különös Rész. Wolters Kluwer Kft. Budapest.

Harsányi, Gy. (1996). A bankkártyák, és az alapjukat képező szerződéses viszony sajátosságai. In: Gazdaság és Jog, №. 10.

Huszti, E. (1996). Banktan. Tas Kft, Budapest.

Kohn, M. (1998). M. Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok. Osiris Kiadó, Budapest.

Kőhalmi, L. (2008). A pénzhamisítással kapcsolatos bűncselekmények. A pénz büntetőjogi fogalma. InBalogh Ágnes: Büntetőjog II. Különös Rész – Jogi Szakvizsga Segédkönyvek. Dialóg Campus Kiadó.Budapest-Pécs.

Molnár, G. (2013). Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In Kónya István (editor),Magyar Büntetőjog Kommentár a gyakorlat számára. 3. kiadás. Hvg-orac Lap és Könyvkiadó, Budapest.

Nagy, Z. (2009), Bűncselekmények számítógépes környezetben. Ad-Librum. Budapest.

Nagy, Z. (2014). Pénz-és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In Tóth Mihály – Nagy Zoltán (editors): Magyar Büntetőjog Különös rész. Osiris Kiadó, Budapest.

Polt, P. (2013). Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. In Blaskó – Hautzinger – Madai – Pallagi – Polt – Schubauer, Büntetőjog, Különös rész II. Rejtjel kiadó, Budapest.

Tóth, M. (2002). Gazdasági bűnözés és bűncselekmények. Kjk-kerszöv kiadó, Budapest.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.238

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.