ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ

Yustyna Samahalska

Анотація


Досліджено поняття та сутність реклами та Інтернет-реклами зокрема. Визначено зако­нодавчі принципи та вимоги до реклами. Охарактеризовано особливості Інтернет-реклами.
Виявлено відсутність окремого правового регулювання Інтернет-реклами та зроб­ле­но висновок про необхідність удосконалення чинного законодавства про рекламу щодо порядку розміщення реклами в мережі Інтернет і відповідальності за правопо­ру­шення. Встановлено, що і в науковій доктрині теж не приділено належної уваги Інтернет-рекламі.
Класифіковано Інтернет-рекламу та описано кожен її вид. Виділено медійну рекла­му, банерну рекламу, контекстну рекламу, просування в соціальних мережах, геокон­текстну рекламу, вірусну рекламу, продакт-плейсмент в онлайн-іграх, електронну пошту як рекламу, спливні (pop-up) вікна та spyware, електронні дошки оголошень, а також участь у рейтингах. Описано правове регулювання спам-реклами в Україні.
Окрему увагу приділено договорам щодо розміщення реклами в Інтернеті та їх істотні умови. Досліджено поняття таргетинг і ретаргетинг. Перед укладенням договору на Інтернет-рекламу проаналізовано дослідження аудиторії сайту (за географічним, віковими, соціальними та іншими критеріями), час, витрачений ними на сайті та інші дані, щоб визначити, наскільки ефективною буде реклама на цьому сайті. Дослідження проведено за допомогою аналізу куків (Cookies) – файлів, які зберігаються браузером на комп’ютері і містять у собі різні дані про сайти, які відвідували останнім часом, а також за допомогою лічильників відвідування сайту. З’ясовано, що ефективність реклами визна­чається через співвідношення кількості кліків на рекламу і кількості її показів (CTR – click through rate). Чим більше кліків, тим вона ефективніша. За показником CTR-договори реклама поділена на підвиди залежно від її умов. Зокрема, найбільше використовується умова CPM (сost per mille), що визначає ціну за тисячу переглядів. Вона гарантує рекламодавцеві оплачену кількість переглядів його реклами. А умова CPV (cosr per visitor) передбачає оплату за кожного відвідувача окремо, притягнутого на сайт рекламодавця Умова СРА (cosr per action) визначає ціну за певну визначену дію користувача.
Вказано, що в Україні основним органом, що уповноважений контролювати закон­ність Інтернет-реклами є Державна служба України з питань безпечності харчових про­дуктів та захисту споживачів, а боротися зі шахрайством щодо користувачів (части­ною якого може бути і Інтернет-реклама) повинен Департамент Кіберполіції Національної поліції України. Зроблено висновок про недостатній правовий захист споживачів реклами в мережі Інтернет та необхідність посилення відповідальності за порушення рекламного законодавства в мережі Інтернет.


Ключові слова


реклама, класифікація Інтернет-реклами, договори щодо розміщення реклами в Інтернеті

Повний текст:

PDF

Посилання


Banerna reklama. (2015). WebStudio2U. Retrieved from https://webstudio2u.net/ua/internet-ad/99-banners.html.

Butenko, N. V. (2006). Marketynh. Kyiv: Atika.

Demchenko, K. (2012). Medijna reklama v Interneti: zakon odyn dlia vsikh, Hazeta «Yurydychna hazeta», 409, 36.

Internet-reklama. WikipediYa. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Internet-reklama.

Kontekstnaia reklama. Osnovy. (2017). eLama. Retrieved from https://elama.ru/blog/kontekstnaya-reklama-osnovy/.

Rejtynh klikiv. (2016). WikipediYa. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ Rejtynh_klikiv.

Reklama v interneti. (2014). rek.time. Retrieved from http://rektime.info/uk/reklama-v-%D1%96nternet%D1%96.

Scho Take Cookies (Kuky). (2017). Badcomp.net. Retrieved from https://badcomp.net/internety/168-scho-take-cookies-kuki.html.

Basic formulas in Online Advertasing. (2013). Knowonlineadvertising. Retrieved from http://www.knowonlineadvertising.com/facts-about-online-advertising/basic-formulas-in-internet-advertising/.

Cost Per Action. (2017). Wikipedia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Cost_Per_Action.

CPT (Reklama). (2017). Wikipedia. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/CPT_

CPS . (2017). Wikipedia. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/CPS.

E-Commerce v Ukraini: Pidsumky 2016. Topovi Trendy 2017. (2017). Logist.FM. Retrieved from http://logist.fm/publications/e-commerce-v-ukrayini-pidsumki-2016-topovi-trendi-2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8153

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.