ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Natalya Yanyuk

Анотація


Виокремлено основні підходи до розуміння поняття «конфлікт інтересів», які містять міжнародно-правові акти та вітчизняне законодавство у сфері запобігання корупції на публічній службі. Це допоможе: 1) з’ясувати, наскільки чинне адміністративне законодавст­во відображає європейські стандарти у механізмі запобігання конфлікту інтересів на публічній службі (на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування – як основних складових), а також 2) виявити прогалини та проблеми врегулювання відповідних питань і запропонувати шляхи їх вирішення.
Серед заходів, які спрямовані на недопущення зловживання владою, є законодавчо визначений механізм врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі. Загалом у Законі України «Про запобігання корупції» враховано міжнародно-правові підходи щодо поняття конфлікту інтересів. Однак українське законодавство, на відміну від законодавства багатьох країн Європейського Союзу, сьогодні ще не виробило достатньої нормативно-правової бази щодо способів запобігання конфлікту інтересів, ще потребує удосконалення нормативно-правова база у сфері запобігання конфлікту інтересів при прийнятті та під час проходження публічної служби.


Ключові слова


публічна служба, запобігання корупції, професійна етика, антикорупційне законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bytiak, Yu. P. (2005). Derzhavna sluzhba v Ukraini: orhanizatsijno-pravovi zasady. Kharkiv: Pravo.

Holovko, L. O. (2016). Shliakhy zapobihannia konfliktu interesiv na derzhavnij sluzhbi: dosvid Frantsii . [Zb. materialiv Vseukrains'koho forumu vchenykh-administratyvistiv Aktual'ni pytannia realizatsii novoho Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu»]. Zaporizhzhia, 248, 4–5.

Dodatok do Rekomendatsii № R. (2000) 6 Komitetu Ministriv Rady Yevropy pro status publichnykh sluzhbovtsiv u Yevrop. Retrieved from https: //vtsd.- tsoe.int/VievDots.isp?id=340693&Site=TsM

Kolpakov,V. K. (2014). Yevropejs'ki standarty administratyvnoho prava. Administratyvne pravo i protses. Yuvilejnyj, 3 (9), 5–18.

Tomkina, O. O. (2014). Pryntsyp dobrochesnosti derzhavnoi vlady: postanovka problemy. Visnyk Natsional'noi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 1 (76), 65–74.

Annex to the Recommendation of the council on OECD guidelines for managing Conflict of Interest in the public service. Retrieved from http:// www.oecd.org/gov/ethics/29573060.pdf (1–14)

Loi n 830634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctioaires (version 05 janvier 2018). Retrieved from https: www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B88F2590C01BBFEAC01AFC244F8D58E8.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20180105

Ustawa z dnia 21 listipada 2008 r. O slużbie cywilnej. Retrieved from prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetailis.xsp?id=WDU20082271505

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ogranichzeniu prowazenia dziatalności gospodarczej rzez osoby pelniące funkcje publiczne. Retrieved from prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetailis.xsp?id=WDU199710606679
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8146

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.