ЛЮДСЬКІ ПРАВОВІ ПОТРЕБИ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ, ЮРИДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ

Anna Nakonechna

Анотація


Проаналізовано поняття та юридичний механізм задоволення правових потреб, а також продемонстровано їх основні класифікації.
Такі потреби визначено як потреби людей у якісному позитивно-правовому регулю­ванні, а також у правовій допомозі.
Висвітлено роль (можливості) кожного з основних елементів (засобів) механізму правового регулювання у задоволенні правових потреб людини, а саме:
– потреба у правосуб’єктності зумовлена тим, що ні фізична, ні юридична особа не можуть існувати й діяти без визнання цієї властивості останніх. Виключно вона надає можливість вчиняти ті чи інші дії;
– потреба у суб’єктивних юридичних правах спричинена тим, що кожна людина потре­бує правової визначеності своїх дій, оскільки це забезпечує їх правомірність та мораль­ність. Вони слугують свого роду «ключем», наданим державою, для виконання діяльності зі здобут­тя та споживання, використання певних життєво необхідних благ – об’єктів правовідносин;
– потреба у юридичних джерелах права виникає з огляду на те, що вони юридично закріплюють суб’єктивні права та гарантують їх реалізацію;
– потреба в юридичних фактах пояснюється тим, що саме вони є підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідносин, для виникнення суб’єктивних прав громадян у конкретних правовідносинах. Окрім цього, вони є своєрідним засобом пере­ведення правосуб’єктності особи у її суб’єктивне право, а також становлять необхідну ланку у переході від державного нормативного регулювання суспільних відносин до індивідуального правового регулювання;
– потреба у законності обумовлена тим, що вона є умовою виникнення та функціо­нування правопорядку, який необхідний для впорядкованості суспільних відносин, а відтак запобігання хаосу та свавілля.
Якість як характеристику правового регулювання відображено такими показниками:
– цінність юридичного регулювання. Вона характеризується його позитивною значу­щістю для задоволення потреб існування і розвитку людини, соціальних спільнот, об’єднань, усього суспільства;
– економність юридичного регулювання. Характеризується обсягом соціальних витрат, потрібних для досягнення його мети;
– ефективність юридичного регулювання. Характеризується співвідношенням реальних результатів цього регулювання з його метою.
Окрім цього, визначено, що потреба у правовій допомозі зумовлена необхідністю забезпечення правомірної, компетентної реалізації прав і свобод людини, їх захисту та відновлення у разі порушення.


Ключові слова


людська потреба, потреба у правосуб’єктності, потреба у суб’єктивних юридичних правах, потреба у юридичних джерелах права та юридичних фактах, потреба у правозастосувальних та правотлумачних актах

Повний текст:

PDF

Посилання


Hehel', H. V. F. (1935). Sochynenyia [v 14 t]: T. 8. Fylosofyia ystoryy / H. V. F. Hehel' [per. s nem.]. Moskov, Leningrad: Hosyzdat.

Rabinovych, P. M. (2017). Universal'na teoriia prava iak zahal'na kontseptual'na osnova teorij natsional'noho i mizhnarodnoho prava (do problemy formuvannia). Publichne pravo, 3, 18–23.

Rabinovych, P. M. (2008). Osnovy zahal'noi teorii prava ta derzhavy. L'viv: Kraj.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8060

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.