ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Khrystyna Tarasenko

Анотація


Досліджено теоретичні питання щодо захисту авторських прав у сфері будівництва. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання відносин стосовно самозахисту та захисту авторських прав у судовому порядку. Проаналізовано теоретичні позиції з предмета дослідження та судову практику щодо вирішення спорів, пов’язаних із захистом авторських прав у сфері будівництва. Зроблено висновок, що інтелектуальна і творча діяльність авторів у сфері будівництва потребує належного правового регулю­вання, яке зможе усунути нечесну договірну практику, запобігти неправомірному використанню чужих інтелектуальних надбань, а в разі їх порушення – забезпечити можливість належного та ефективного захисту. Встановлено, що є такі форми захисту авторських прав у сфері будівництва: самозахист та врегулювання спору поза судом і захист прав у судовому порядку (в порядку цивільного чи господарського судчинства). Доведено, що виявлення самим суб’єктом (його працівниками чи уповноваженими представниками) факту порушення прав на конкретний об’єкт інтелектуальної власності передує самозахисту прав інтелектуальної власності архітектора чи проектної організації та є першим етапом в ініціюванні процесу захисту. Встановлено, що правоволоділець має право звернутися до порушника із вимогою про припинення вчинення дій, які порушують його права та усунення негативних наслідків такого порушення і (або) сплатити відповідну компенсацію. Наголошено про необхідність письмового оформлення такої вимоги. Обґрунтовано необхідність зазначення призначення платежу у разі безго­тівкового перерахування коштів як компенсації за порушення авторських прав, що забезпечить порушника належним та допустимим засобом доказування. Доведено, що позасудове врегулювання спору може завершитись укладенням договору про надання дозволу на використання об’єкта авторського права, сплатою компенсації в добровіль­ному порядку. Встановлено, що зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо можливості врегулювати спір поза судом за посередництвом адвоката, якщо права правоволодільця порушені в мережі Інтернет, потребують доопрацювання, оскільки адвокатська монополія у цій категорії справ є недоречною. Обґрунтовано, що найрезультативнішою та найчастіше застосовуваною формою захисту авторських прав у сфері будівництва є звернення до суду з матеріально-правовою вимогою про стягнення компенсації за порушення авторського права, оскільки в такому разі предмет доказування є значно вужчим – позивач повинен довести лише сам факт порушення, а компенсація за таке порушення гарантована йому законом.


Ключові слова


авторське право, захист, будівництво, судовий захист, самозахист

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrekov, Y. A. (2015). Avtorskyi nahliad v budivnytstvi yak element okhorony ta zakhystu avtorskoho prava na tvir arkhitektury, Retrieved from http://www.ilf-ua.com/ua/publications/articles/avtorskiynaglyad/

Hnatchenko, Y. Y. (2013). Konspekt lektsii z dystsypliny «Zakonodavstvo i arkhitekturno-proektna sprava». Retrieved from http://www.eprints.kname.edu.ua/35079/1/2013%2074L%20pech%20%20ZAPS.pdf

Novytskyi, O. P. (2015). Intelektualna vlasnist v budivnytstvi. Retrieved from https://www.pdaa.edu.ua/sites/novyckyyintelektualnavlasnistvbudivnyctvi.pdf

Pysieva, O. V. (2014). Deiaki osoblyvosti litsenziinoho dohovoru na vykorystannia obiektiv patentnoho prava v budivnytstvi, Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti, 6, 70–76.

Zakon Ukrainy pro avtorske pravo i sumizhni prava (1993). Retrived from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.65.8032

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.