СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Yevhen Shulha

Анотація


Проведено історико-правовий аналіз становлення та розвитку правового регулювання адміністративно-деліктних відносин на території України. В результаті дослідження було проведено періодизацію та виокремлено три основні періоди, перший (перша половина XIX ст. – 1917 рік) – спроби законодавчого закріплення матеріальних та процесуальних норм положень про адміністративні делікти, другий (1917–1991 роки) – викривлення галузі адміністративного права в бік обслуговування державної ідеології та командно-адміністра­тивної системи управління держави, третій (1991 рік – до сьогодні) – відродження адмі­ністративного права в класичному його розумінні та перехід від державоцентристської (радянської) до людиноцентристської моделі державного управління. Детально проана­лізовано стан правового регулювання адміністративно-деліктних відносин на кожному з вказаних періодів. Охарактеризовано основні виклики, з якими сьогодні стикається сучасна Україна. Звернуто увагу на те, що основною причиною викривлення розвитку адміністра­тивного права загалом та адміністративно-деліктних відносин слугують тяжкі наслідки тривалого панування командно-адміністративної системи державного управління в Ра­дянському союзі, частиною якого була Україна.


Ключові слова


адміністративний делікт, адміністративно-деліктні відносини, адміністративна юстиція, адміністративно-правове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolpakov, V. (2005). A delict phenomenon in the administrative law of Ukraine (Unpublished dissertation). National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv.

Hessen, V. (1903). Administrative law: popular lectures for self-education, St. Petersburg.

Regulations on punishment of criminal and correctional. Code of Laws of the Russian Empire (1885), viewed 08 August 2017. Retrieved from http://civil.consultant.ru/.

Charter of punishments imposed by magistrates (1867). Judiciary statutes on November 20, 1964. The second supplemented edition. Part Four. St. Petersburg.

Uholovnoe ulozhenye 22 march 1903. (1903) St. Petersburg: Senatskaia Typohrafyia.

Chekhovich, V. (2001). World Court. Legal Encyclopedia: In 6 volumes. Kuiv: Ukrainian Encyclopedia after М. P. Bazhana.

Rules on the production of cases of misconduct 09/07/1889. Retrieved from http://civil.consultant.ru/

Tarasov, I. (1888). A short essay on the science of administrative law (lecture notes). Yaroslavl: Tipo-lit. G. Falk.

Tarasov, I. (1910). Lectures on police (administrative) law. Moscow: Printing of Snegireva.

Vedeneev V. V. (2002). Features of legal responsibility in the Soviet state in the NEP (Unpublished dissertation). Samara State University of Economics, Samara.

Ivanov, V. (2007). History of the State and Law of Ukraine. Kyiv: Atika.

The Administrative Code of the Ukrainian SSR. Approved by the decision of the All-Ukrainian Central Executive Committee (1927). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/

Grishin, N. (2008). Socio-legal aspect of administrative responsibility (Unpublished dissertation). Kharkiv.

Decree of the Presidium of the Supreme Council of the Ukrainian SSR «On Making Addenda and Amendments to the Civil Procedural Code of the Ukrainian SSR» (1988) (April 25, 1988, No. 5, 803-XI). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.65.7889

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.