ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Ігор Йосипович Бойко

Анотація


Обґрунтовано необхідність встановлення часу заснування української держави, проведено історико-правовий аналіз становлення та розвитку ранніх державних утворень на території України, а також найважливіші передумови утворення ранньої української княжої держави – України-Русі.
Зазначено, що княжа держава Україна-Русь як велика могутня рання українська держава XI–XII століть посідає важливе місце у багатовіковій історії національного держа­вотворення. Для неї характерний високий рівень організованості органів управління, війська, високо розвинутого права. Посідаючи особливе геополітичне місце, Україна-Русь успішно контактувала з Візантією, хозарами та іншими народами і державами. Специфіч­ними рисами держави були висока правова культура, писане право, демократичність сус­пільних відносин, терпимість до іновірців і достатньо висока, як на той час, толерантність у взаєминах із сусідніми народами.
Значну увагу зосереджено на обґрунтуванні часу заснування Української держави, яка веде свій офіційний відлік з 838 року – однієї з перших письмових згадок у історичних джерелах. Особливу увагу приділено характеристиці періодів українських державотворчих процесів.


Ключові слова


Руська земля, Київська Русь, Бертинські аннали, держава, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Bertini Annals. Retrieved from https: // uk.wikipedia.org / wiki / Bertini Annals

Goncharenko, V. D. (2017). Legislatures in Ukraine during the time of the Ukrainian Revolution of 1917–1921. The Law of Ukraine, 3, 20–30.

Goncharenko, V. D. (1996). The thorny path to independence. Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 7, 3–14.

Grushevsky, M. S. (2002). Conventional scheme of Ruthenian history and the case of a rational structure of the history of Eastern Slavism. Works: 50 tons. Vol. 1: Series «Socio-political works», 1894–1907. Lviv, 75–82.

Grushevsky, M. S. (1993). History of Ukraine-Russia, 1 vol., 12 books. Kyiv: Science. Opinion, 176–192.

Goncharenko, V. D., Yermolayev, V. M., Rumiantsev, V. O. (2013). History of the State and Law of Ukraine. Kharkiv: Right.

Kulchytsky, V. S., Tyshchik, B. Y., Boyko, I. Y. (2006). Galicia-Volyn State (1199–1349). Lviv.

NAS of Ukraine. Institute of State and Law. V. Koretsky. (1996). Small Encyclopedia of Ethno-State Studies. Editorial: Yu. I. Rymarenko (ed.) and others. Kyiv: Trust: Genesis, 342–343.

Mironenko, O. M., Usenko, I. B. (2001). Kievan Rus. Legal Encyclopedia: in 6 vols. Vol. 3. K–M. Kyiv: Ukr. Encyclopedia, 89–90.

The Story of Past Years. Retrieved from https: // uk.wikipedia.org / wiki / The Tale of Past Years

Stetsyuk, H. P. (2017). Constitutional and legal regulation of the official name of the state: European and national experience. Author's Dissertation Abstracts. Kyiv.

Tishchik, B. Y., Boyko, I. I. (2015). History of State and Law of Ukraine. Acad. course: textbook. Kyiv: In Yure.

Shchedra, O. (2016). Historical geography of Ukraine from ancient times to the end of the XVIII century. Lviv.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.65.7606

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.