ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ

Vitaliy Kosovych

Анотація


Стаття присвячена дослідженню техніко-технологічних правил застосування оціночних понять. Ці правила покликані забезпечити ефективність застосування юридичних норм із формально невизначеними поняттями. Вони пов’язані, як із загальними вимогами до правозастосування, так і зі стадіями правозастосовної діяльності та індивідуально-право­вими актами. Визначено перелік вимог до актів застосування права, що мають безпосе­редньо прикладний характер: у описовій частині рішень, які ґрунтуються на оціночних нормах, мають бути окреслені фактичні обставини справи, що охоплені та регулюються оціночним поняттям; у мотивувальній частині – має міститися додаткове пояснення (аргументація) певної юридичної оцінки, яку дано на основі і в межах визначених оціночним поняттям, тобто обґрунтування відповідності соціальної значимості кваліфікованого діяння соціальній значимості визначеній оціночним поняттям; текст правозастосовного акта не повинен містити формально невизначених понять.
Запропоновано перелік таких правил у форматі, що відповідає конструкції нормативно-правового припису. Констатовано, що успішна реалізація цих правил реальна сьогодні лише за умови їх нормативного закріплення.


Ключові слова


оціночні поняття, правозастосовна техніка, правила застосування оціночних понять, стадії правозастосування, індивідуально-правові акти

Повний текст:

PDF

Посилання


Zemelnyj kodeks Ukrayiny vid 25.10.2001 r. № 2768. (2002). Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrayiny, 3–4, 27.

Kashanina, Т. (1974). Ocenochnye poniatiia v sovetskom prave. Dissertation abstract. Sverdlovsk.

Kashanina, T. (2007). Lega ltechnology. Moscow: Eksmo.

Konstytuciya Ukrayiny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. (1996). Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny, 30, 141.

Kryminalnyj kodeks Ukrayiny. Naukovo-praktchnyj komentar. (1994). Kyiv.

Kryminalnyj kodeks Ukrayiny vid 05.04.2001 r. № 2341-III. (2001). Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny, 25–26, 131.

Kryminalnyj procesualnyj kodeks Ukrayiny vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. (2013). Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrayiny, 9–10, 11–12, 13, 88.

Malyarenko, V. (2012). The New Criminal code of practice of Ukraine: advantages and lacks. Pravo Ukrainy, 10, 14–18.

Nedbailo, P. (1960). Application of soviet legal norms. Moscow: Gosyurizdat.

Pitetsky, V. (1996). Application of the estimated features of the criminal law. Krasnoyarsk.

Postanovy Plenumu Verxovnogo Sudu Ukrayiny. 1963–2000 rr. T. 2. (2000). Kyiv.

Rabinovich, P. (2008). Osnovy zagalnoi teorii prava ta dergavys. Lviv: Krai.

Soloveva, T. (1986). Estimating concepts and judgments in the criminal procedural law. Jurisprudence, 3, 69.

Stratonov, V. (2016). Perspektyvy rozvytku i vykorystannia ocinochnyh poniat I terminiv u kryminalnomu procesi Ukrain. Legal Technology and Technology: the theory that practice of customs: thesis. II Ukr. Sciences-practical. Conf. (m. Lviv, 24–25.11. 2016). Harkiv: Right, 135.

Turchin-Kukarina, І. (2012). Viznachennya zmistu ta obsiagu cyvilno-procesualnogo ocinochnogo poniattia «rozumnyi strok». Pravo Ukrainy, 7, 294.

Turchin-Kukarina, І. (2011). Evaluation concepts of right. Legal Ukraine, 6, 81.

Frolov, E. (1979). Guarantees of legality and evaluation concepts in criminal law. SG and P, 6, 89.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.65.7600

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.