ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ, РЕЗУЛЬТАТОМ ЯКОЇ Є ОБ’ЄКТ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олександра Степанівна Яворська

Анотація


Для інтелектуального права притаманні низка специфічних презумпцій, на які опирається судова практика. Досліджено зміст презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності: якщо не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. Застосування такої презумпції дає підстави авторам без зайвих формальних процедур отримати правову охорону. У сфері патентного права творчий характер праці має знайти фахове під­твердження шляхом проведення відповідної кваліфікаційної експертизи на встановлення умов патентоздатності.
Реальна практика застосування чинного законодавства свідчить, що наявні злов­живання інтелектуальними правами недобросовісними суб’єктами, які видають за творчі результати такі, що жодних творчих ознак не містять. Зафіксовано патентування загально­відомих речей без проведення кваліфікаційної експертизи. Недобросовісні суб’єкти, отриму­ючи деклараційні патенти, перешкоджають у реалізації прав інтелектуальної влас­ності іншими суб’єктами. Такий стан породжує судові спори.
На підставі аналізу судової практики застосування чинного законодавства обґрунто­вано висновки про необхідність забезпечення публічності доступу до інформації про подані на державну реєстрацію заявки, необхідність покладення на власника деклараційного патенту тягаря доказування творчого характеру праці, результатом якої є запатентований ним об’єкт, забезпечення невідворотності та дієвості засобів відповідальності у разі виявлення правопорушень у цій сфері.


Ключові слова


презумпція, творчий характер, інтелектуальна власність, авторське право, патентне право, патентний тролінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtors'koho prava i sumizhnykh prav. (04.06.2010). Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua.

Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prav intelektual'noi vlasnosti (17.10.2012). Postanova Plenumu Vyschoho Hospodars'koho Sudu Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua.

Pro deiaki pytannia praktyky pryznachennia sudovykh ekspertyz zi sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prava intelektual'noi vlasnosti. (23.03.2012). Postanova Plenumu VHS Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua.

Sprava № 752/12220/13-ts. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/

Sprava № 2-962/15 760/21462/13-ts. Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7311

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.