КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Liubomyr Andreychuk

Анотація


Досліджено теоретичні питання щодо правової природи комерційного найменування. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання цих відносин. Розглянуто теоретичні позиції з предмета дослідження та судову практику щодо вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав на комерційні найменування. Встановлено, що комерційне (фірмове) найменування є окремим об’єктом інтелектуального права, належить до правових засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання та має власний обсяг правової охорони. Доведено, що комерційне найменування призначене вирізнити одну підприємницьку юридичну особу від іншої, що зроблено в інтересах споживача та інших контрагентів такого суб’єкта господарювання. Окреслено умови надання правової охорони комерційному (фірмовому) найменуванню. Звернуто увагу на те, що за своїм правовим змістом терміни «комерційне найменування» і «фірмове найменування» є тотожними. Вказано, що недоліком правового регулювання є відсутність визначення поняття комерційного найменування у законодавстві України, запропоновано авторське визначення поняття комерційного (фірмового) найменування.


Ключові слова


інтелектуальна власність, юридична особа, суд

Повний текст:

PDF

Посилання


Boshytskyj, Y. L., Kozlova, O. O. (2005). Aspekty pravovoi okhorony komertsijnykh najmenuvan v Ukraini. Intelektualna vlasnist, 9, 8–12.

Boshytskyj, Y. L., Kozlova, O. O. (2005). Komertsijne najmenuvannia. Yurydychnyj visnyk Ukrainy, 24, 7.

Vidomosti z Derzhavnoho reiestru svidotstv Ukrainy na znaky dlia tovariv i posluh (2017, February 20). Retrieved from http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrtm.

Ischuk, S. I. (2009). Pravo intelektual'noi vlasnosti na komertsijne (firmove) najmenuvannia, 20.

Kodynets, A. O. (2006). Zasoby indyvidualizatsii uchasnykiv tsyvil'noho oborotu, tovariv i posluh u tsyvil'nomu pravi Ukrainy, 20.

Kryvosheina, I. V. (2007). Firmove najmenuvannia: rehuliuvannia ta pravova okhorona za zakonodavstvom Ukrainy, 18.

Kryzhna, V. M. (2008). Komertsiyne najmenuvannia – imia subiekta pidpryiemnytstva chy yoho komertsijnyj psevdonim. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, 5, 16–20.

Martyn, V. M. (2016). Okhorona prav na komertsijne najmenuvannia. Intelektualne pravo Ukrainy. Yavorska O. S. (Ed.). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 335–343.

Postanova Kyivskoho apeliatsijnoho hospodarskoho sudu (2009). Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/7493162.

Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prav intelektual'noi vlasnosti. Postanova Plenumu Vyschoho hospodarskoho sudu Ukrainy (2012). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12.

Tarasenko, L. L. (2016). Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti na komertsijne najmenuvannia. Intelektualne pravo Ukrainy. Yavorska O. S. (Ed.). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 502–505.

Second WIPO Internet Domain Name Process: Final Report. (2017, February 20). Retrieved from http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/index.html
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7305

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.