МОДЕЛІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Andrii Shkolyk

Анотація


Адміністративно-процедурне законодавство в Україні до цього часу залишається несис­тематизованим. Адміністративно-процедурні норми містяться у величезній кількості як зако­нодавчих, так і підзаконних нормативно-правових актів, у яких стандарти доброго (належного) адміністрування закріплені далеко не однаковою мірою, а подекуди – практично відсутні.
Розглянуто три основні моделі систематизації адміністративно-процедурного законо­давства: ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру зі збережен­ням пріоритету спеціального законодавства; ухвалення такого ж загального закону (кодексу), але з вищою юридичною силою стосовно відповідного спеціального законодавства; продов­ження ухвалення спеціального адміністративно-процедурного законодавства для певних сфер суспільних відносин або ж для окремих органів публічної адміністрації, однак із запровадженням загальних принципів адміністративної процедури в юридичні норми кожного спеціального законодавчого акта. Проаналізовано переваги та недоліки кожної із запропоно­ваних моделей систематизації та виявлено переваги використання в Україні першого із названих варіантів.


Ключові слова


адміністративна процедура, моделі систематизації, європейські стандарти доброго (належного) адміністрування

Повний текст:

PDF

Посилання


Tymoshchuk, V. P. (2003). Administrativna protsedura ta administrativni posluhy: zarubizhnyi dosvid i propozytsiyi dla Ukrayini. Kyiv: Fakt.

Kartuzova, I. O., Osadchyi, A. Y. (2008). Administrativno-protsedurne pravo: navchalno-metodychnyi posibnyk. Odesa: Yuridichna literatura.

Kolomoyets, T. O., Astahov, D. S. (2011) Kodifikatsiya administratyvno-protsedurnoho zakonodavstva Ukrayini. Zaporizhzhya: ZNU.

Kosovich, V. M. (2015). Udoskonalennya normatyvno-pravovyh aktiv Ukrayini: tehniko-tehnologichni aspekty. Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

Kuzmenko, O. V., Gurzhiy, T. O. (2007) Administrativno-protsesualne pravo: pidruchnyk. Kyiv: Atika.

Mykolenko, O. I. (2011) Teoriya administrativno-protsedurnoho prava. Harkiv: Burun kniha.

Tymoshchuk, V. P. (2010) Administrativni akty: protsedura pryyniattya ta prypynennya diyi. Kyiv: Konus-Yu.

Tsyvilnyi kodeks Ukrayini vid 16 sichnya 2003 roku. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayini, № 40–44.

European Parliament resolution of 15 January 2013 with recommendations to the Commission on a Law of Administrative Procedure of the European Union (2012/2024(INL)). Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2013/01-15/0004/P7_TA(2013)0004_2_EN.pdf

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Retrieved from http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html

Recommendation CM/Rec (2007)7 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on good administration. Retrieved from https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7304

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.