ПРАВОЗАСТОСОВНА ТЕХНІКА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Vitaliy Kosovych

Анотація


Статтю присвячено вивченню дещо нового у теорії права питання, зокрема правозастосовної техніки. Увагу зосереджено на визначенні основних компонентів право­застосовної техніки стосовно індивідуально-правових актів. З’ясовано, що правозастосовна техніка охоплює систему вимог, засобів та правил. Вимоги розмежовано на загальні (цінність, верховенство права, справедливість, обґрунтованість, доцільність) та логічні (відповідність (несуперечність), послідовність викладу тексту, узгодженість, тотожність). Встановлено, що серед засобів правозастосовної техніки необхідно акцентувати на тих, які стосуються змісту індивідуально-правового акта (юридичні конструкції, правові дефініції, правові презумпції, фікції та аксіоми) та його форми (правнича мова, правила структу­ризації, реквізитні правила). Констатовано, що ефективне використання інструментарію правозастосовної техніки можливе лише за умови наявності системи правил його використання. Такі правила повинні бути закріплені у законодавстві про правові акти, сьогодні поки що у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти».


Ключові слова


техніка застосування нормативно-правових актів, індивідуально-правовий акт, засоби формування змісту правозастосовного акта, вимоги до оформлення індивідуально-правового акта, ознаки (властивості) актів застосування права.

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev, S. (1999). Law: the alphabet – theory – philosophy: Experience of complex research. Moscov: Statut.

Kashanina, T. (2009). Legal technique in the field of private law (Corporate and contractual rule-making). Moscov: Norma.

Malyshev, V. (2010). Application of the law (theory and practice). Kuiv: Referat.

Nedbaylo, P. (1960). The application of Soviet legal norms. Moscov: Gosyurizdat.

Marchenko, M. N. (Eds.). (2007). Тhe General theory of state and law. An academic course. Vol. 2: Law. Moscov: Norma.

Petryshyn, A. (2010). Problems of the socialization of legal science. Pravo Ukrai’ny, 4, 140.

Pro normatyvno-pravovi akty: Draft law of Ukraine, submitted by people's Deputy of Ukraine Yuri Miroshnichenko (registration No. 7409 from 01.12.2010). . Retrieved from: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/.../JF5PT00I.html.

Rabinovich, P. (2008). The General theory of law and state. Lviv: Kray.

Karelskyi, V. M. & Perevalov, V. D. (Ed.). (2003). Theory of state and law, under the editorship of. Moscov: Norma.

Shutak, I. (2013). Legal technique. Ivano-Frankivsk: Kolo.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7290

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.