ОБ’ЄКТ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ, СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ АБО ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА КК УКРАЇНИ

Marta-Mariia Yatsynina

Анотація


Досліджено об’єкт зловживання владою, службовим становищем або повноважен­нями за КК України. Проаналізовано наукові підходи до розуміння об’єкта злочину, підтримуючи домінуючу у доктрині вітчизняного кримінального права позицію, що об’єктом злочину є суспільні відносини; розглянуто структуру досліджуваних суспільних відносин (суб’єкти, предмет, соціальний зв’язок). Дослідження об’єкта автор проводить на основі класифікацій за вертикаллю і за горизонталлю. Також проаналізовано підходи до визна­чення родового об’єкта досліджуваної групи злочинів, висловлено позицію, згідно з якою у родовому об’єкті злочинів, передбачених розділом XVII Особливої частини КК України, недоцільно виділяти видові об’єкти злочинів; запропоновано власну дефініцію родового об’єкта злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, у якій розкривається власне розуміння змісту правильної (нормальної) службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Виділено основні безпосередні об’єкти досліджуваної групи злочинів.


Ключові слова


об’єкт зловживання можливостями спеціального статусу, правильна (нормальна) службова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushko, P. P. (2006). Crimes in the sphere of performance: legal description. Kyiv,Yurystkonsult.

Gavrysh, S. B. (2002). Crimanal law environment protection in Ukraine. Kyiv, Inst. zakonod. Verxovnoyi Rady Ukrayiny.

Gorbachov, D. M. Current trends of reforming Section XVII of the Criminal code of Ukraine. Retrieved from : http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/322.pdf

Grudzur, O. M. (2011). Criminal legal description of provocation bribes : dys. nazdob. stup. kand. yuryd. nauk.

Zadoya, K. P. (2009). Criminal liability for exceeding of power or official empowerments (art. 365 of the Criminal Code of Ukraine) avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk.

Shakun, V. I. (ed.) (2012). Crimes in the sphere of performance and professional activity related to the provision of public services. Kyiv. Alerta.

Kovalenko, V. P. (2012). Criminal responsibility for the abuse of power or official position, committed by the law enforcement worker. Kyiv. Atika.

Dudorov, O. O. (ed.), Pysmensky, Y. O. (ed.) (2012) Crimanal law. Lugansk. Elton-2.

Baulin, Y. V., Bory`sov, V. I., Kry`vochenko, L. M., Stashys, V. V. (ed.), Taciy, V. Ya. (ed.). (2007). Crimanal Law of Ukraine. Kyiv. YurinkomInter.

Criminal law. Retrieved from http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T6/T6_P2.html

Matyshevskyj, P. S. (1997). Object of crime. Criminal law of Ukraine. Kyiv. YurinkomInter.

Novoselov, G. P. (2001). The doctrine of the object of the crime. Methodologicalaspects. Moskva. NORMA.

Sysoyev, D. O. (2015). Legal person (private) official’s abuse of power: criminal law definition : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.08. K., 268 s.

Slutska, T. I. (2010). Criminal Liability for Abuse of Power or Formal Authorities : avtoref. dys.kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv, 20 s.

Fesenko, Ye. V. (2004). Crimes against public health and measures systems for its protection. dys. dokt. yuryd. nauk 12.00.08 – kryminane pravo ta kryminologiya; kryminalno-vykonavchepravo. K., 35 s.

Khashev, V. G. (2007). Criminal liability for abusing authority or service position. dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Dnipropetrovsk, 20 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.398

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.