ОКРЕМІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЛАТЕНТНОЇ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Natalia Fedyk

Анотація


Досліджено проблемні питання виявлення латентної корупційної злочинності. Наголошено на важливості вивчення цього питання з огляду на надзвичайно високий рівень латентності названого виду злочинності, що створює значні проблеми у боротьбі із нею. Проаналізовано окремі методи, які застосовують у процесі вивчення вказаного питання, а саме: соціологічні методи, метод експертних оцінок, метод аналізу документів, використання поліграфа, методи, які використовують організації, що досліджують питання корупції, та інші. Зазначено, що перелік таких методів є невичерпним. Встановлено окремі переваги та недоліки згаданих методів. Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання даних методів (застосування опитувань у межах усієї країни серед різних груп населення, широке використання мережі Інтернет та ЗМІ для виявлення корупційних злочинів, періодичне застосування поліграфа для перевірки вчинення корупційних злочинів держав­ними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування тощо). Встановлено, що найдієвішими є метод опитування та метод експертних оцінок. Зроблено висновки, що найточніше уявлення про реальні показники латентної корупційної злочинності може дати лише комплексне застосування різних методів та співставлення отриманих результатів.


Ключові слова


статистика, опитування, експертні оцінки, аналіз документів, поліграф

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanov, Yu. F., Dzhuzha, O. M. (2006). Criminology. Kyiv: Vyd. Palyvoda A.V.

Kryventsov, P. A. Latent crime in Russia: criminological research: thesis candidate of law sciences: 12.00.08. Moskov.

Obolontsev, V. F. (2005). Latent crime: problems of theory and practice of prevention. Kharkiv: Vydavets SPD FO Vapniarchuk N.M.

Poklad, V. I. (2007). Methodology and methods of latent crime studying. Luhansk: RVV LDUVS.

Saenko, Yu. K. (1999). To the issue of systems of the current society status indices. Sociology: theory, methods and marketing, 3, 26–30.

Sukhonos, V. V. (2015). Legal measures of counteraction to corruption in Ukraine under currect circumstances: scientific and theoretical aspects: monography naukovo-teoretychni aspekty: monohrafiia. Sumy: Universytetska knyha.

Inshakova, S. M. (2011). Theoretical basis of latent crime studying and analysis: monography. Moskov: YuNYTY-DANA: Zakon i pravo.

Khramov, S. M.(2010). Latent crime: methodology of cognition and main directions of counteraction. Brest : BrHU.

Khrystych, I. O. (2013). Problems of latent victimity volume establishment in Ukraini. Pytannia borotby iz zlochynnistiu, 26, 118–130.

Web-site of non-governmental organization «Transparency International Ukraine». Retrieved from http://ti-ukraine.org/.

Blachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2006). Kryminology. Gdansk.

Holyst, B. (1994). Kryminology. Warsaw.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.397

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.