ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ КОРУПЦІЇ У СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ

Arsen Polishchuk

Анотація


Розглянуто організаційно-правові чинники корупції в системі правосуддя, особливу увагу приділено організаційно-правовим чинникам. За своїм змістом основні чинники корупції поділяються на політичні, економічні, фінансово-матеріальні, організаційно-інсти­туційні, правові, морально-етичні, психологічні.
До правових чинників корупції віднесено нерозвиненість і недосконалість законо­давства, зокрема суттєво на рівень корупції в системі правосуддя впливає невідповідність розвитку права динаміці економічного розвитку.
Серед недоліків правового регулювання, які суттєво позначаються на рівні корупції в системі правосуддя, виділено наявність недоторканості судді, що полягає в отриманні правоохоронними органами згоди Верховної Ради України на притягнення його до відповідальності, а також те, що судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримі­нального правопорушення лише Генеральним прокурором або його заступником. Також запропоновано скасувати норму про встановлення випробувального строку, оскільки вона має політичний аспект та знижує рівень незалежності суддів від політичної еліти держави.


Ключові слова


чинники корупції, організаційно-правові чинники корупції у системі правосуддя, законодавство, правосвідомість, класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Opinion № 803/2015 on the proposed amendments to the constitution of ukraine regarding the judiciary as approved by the constitutional commission on 4 september 2015 adopted by the venice commission at its 104th plenary session (venice, 23–24 october 2015). Retrieved from http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2015)027-e

Hazimzianov, R. R. (2005). Corruption Crimes in the Republic of Tatarstan at the turn of the century: Criminological research (Unpublished doctoral dissertation). Nizhny Novgorod Academy of Russian Ministry of Internal Affairs, Nizhny Novgorod.

Constitution of Ukraine (1996). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Criminal Code of Ukraine (2001). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Melnyk, M. I. (2002). Criminological and criminal problems combating corruption (Unpublished doctoral dissertation). National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv.

Misery, A. I. (2000). Criminally-legal and criminological aspects of the fight against corruption in government (Unpublished doctoral dissertation). Nizhny Novgorod Academy of Russian Ministry of Internal Affairs, Nizhny Novgorod.

Serehin, S. S. (2009). Mechanisms to prevent and combat corruption in public authorities of Ukraine (Unpublished doctoral dissertation). Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Dnipropetrovsk.

Joint opinion №588/2010 on the law on the judicial system and the status of judges of ukraine by the venice commission and the directorate of co-operation within the directorate general of human rights and legal affairs of the council of europe. Retrieved from http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2010)026-e

Stefanyshyn, S. S. (2005). Prevention of corruption crimes in foreign countries (Unpublished doctoral dissertation). Moscow Institute of Law, Moskow.

Khabibullin, T. A. (2004). The fight against corruption at the level of the Russian Federation: criminological and criminally-legal aspects: According to the materials of the Republic of Bashkortostan (Unpublished doctoral dissertation). Ufa Law Institute, Ufa.

Yatskiv, I. I. (2011). Administrative foundation against corruption in Ukraine (Unpublished doctoral dissertation). National Academy of Internal Affairs, Kiev.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.396

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.