ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО АКТА ЯК  ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Nazarii Shparyk

Анотація


Досліджено поняття та основні ознаки міжнародно-правового акта як джерела екологіч­ного права України. З’ясовано співвідношення міжнародно-правового акта та міжнародного договору.


Ключові слова


міжнародно-правовий акт, міжнародний договір, джерела екологічного права

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравченко С. М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища : підручник / С. М. Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. Бонайн ; під заг. ред. проф. С. М. Кравченко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с.

Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М М. Микієвич та ін. ; за ред. В. М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 437 с.

Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. І. Федорович, М. Я. Ващишин та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 401 с.

Гвоздик П. О. Міжнародні договори у системі джерел екологічного права України / П. О. Гвоздик // Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : ТОВ «Видавництво географічної літератури «Обрії», 2010. – 213 с.

Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Львів : Норма, 2002. – 416 c.

Екологічне право України. Академічний курс : підручник. – 2-е вид. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.

Гердеґен М. Міжнародне право ; пер. з німецької / Матіас Гердеґен. – К. : К.І.С., 2011. – 516 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.345

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.