ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОЛОГІЧНУ МЕРЕЖУ

Mariya Vashchyshyn

Анотація


У статті проаналізовано розвиток правового регулювання відносин у сфері формування та функціонування національної екологічної мережі. На підставі аналізу законодавчих норм обґрунтовано критерії періодизації розвитку законодавства про екологічну мережу України.


Ключові слова


національна екологічна мережа, природно-заповідний фонд, етапи розвитку екологічного законодавства

Повний текст:

PDF

Посилання


Діденко Т. І. Становлення та розвиток екологічного законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Діденко Тетяна Іллівна. – Запоріжжя, 2011. – 19 с.

«Льодовиковий період» у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні за 2008–2012 рр.) // Екологія Право Людина. – 2013. – № 17–18.

Даниленко Б. В. Проблеми збереження біорізноманіття: земельно-правовий аспект / Б. В. Даниленко // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2011 р., м. Київ) / упор. канд. юрид. наук, доц. О. М. Гончаренко. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 452 с. – С. 281–282.

Томахін М. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в Україні / М. Томахін, В. Канцурак, І. Іваненко, Ю. Колмаз та ін. // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 3. – С. 23–29.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.344

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.