КОЛО ПРАВОМОЧНИХ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАХИСТІ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Tetiana Prystay

Анотація


З’ясовується перелік осіб, які беруть участь у захисті прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. У контексті правовідносин з іноземним елементом зосереджено увагу на процедурах підтвердження дійсності іноземних офіційних документів.


Ключові слова


суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, захист прав та законних інтересів, іноземний елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерчиского спора / М. А. Рожкова. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 17.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України : Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 7.04.2008 р. № 01-8/211. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 10.04.1991 р. № 959-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі 5.02.2008 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Пода Т. О. Проблеми функціонування та напрямки реформ системи врегулювання міждержавних суперечок СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Т. О. Пода. – К, 2008. – 23 с. – С. 3.

Домовленість про правила і процедури врегулювання суперечок від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процес (Академический курс) : учебник / Г. М. Вельяминов. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – С. 113.

Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Інструкція про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затверджена наказом МЗС України від 04.06.2002 р. № 113. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 05.10.1961. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.333

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.