СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Mariana Krychkovska

Анотація


Проаналізовано становлення перших інститутів спільного інвестування, розвиток протягом минулого століття та законодавчі акти, які регулюють їх діяльність. Здійснено аналіз нормативних актів України, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування. Обґрунтовано етапи становлення правової бази України у сфері регулювання інститутів спільного інвестування.


Ключові слова


інститути спільного інвестування, інвестиційні фонди, корпоративні фонди, пайові фонди

Повний текст:

PDF

Посилання


Banachowicz Andrzej. Fundusz inwestycyjne. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books/about/Fundusze_inwestycyjne.html

Historia funduszy inwestycyjnych. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newtrader.pl/historiafunduszy-inwestycyjnych,319,abc.html

Investment Company Act of 1940. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf

John A. Haslem (2009). Mutual funds: risk and performance analysis for decision making. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. – 593 р.

Аналітичний огляд ринку ІСІ в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/files/articles/1754/73/Q2%202012_attached.pdf

Про акціонерні товариства : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384.

Про інститути спільного інвестування (пайові та

корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – Ст. 103.

Про інститути спільного інвестування : Закон України // Голос України. – 2012. – № 153–154.

Казимір Д. С. Економічні передумови виникнення та становлення інститутів спільного інвестування / Д. С. Казимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 90/2006. – С. 36–38.

Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії : Указ Президента України від 19.02.1994 р. // Голос України. – 1994. – № 45.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.330

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.