АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У РЕГУЛЮВАННІ ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Natalya Yanyuk

Анотація


Висвітлено проблеми правового регулювання професійної етики публічного службовця. Законодавство про професійну етику є частиною антикорупційного законодавства і має сприяти формуванню професійної публічної служби. Запропоновано удоскона­лення національного законодавства з урахуванням позитивного досвіду інших держав.


Ключові слова


публічний службовець, професійна етика, антикорупційне законо- давство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kiovská Mária. Kultúra a etika verejnej správy ako predpoklad jej Kality / Mária Kiovská // «Jakość administracji publicznej» Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna k. Kielc, 24–26 września 2004. – Rzesów, 2004. – С. 199.

Ківалов С. В. Закон України про державну службу : наук.-практ. коментар / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – О. : Фенікс, 2007. – С. 36.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика. – К. : Конус-Ю, 2007. – С. 86.

Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу : затверджена Указом Президента України від 5 березня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/278/2004

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : монографія. – Х. : Право, 2005. – С. 175.

Модельний Кодекс поведінки державних службовців, який є Додатком до Рекомендацій № R (2000) 10 Комітету Міністрів Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (від 11 травня 2000 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua//komzloch//control//uk/publish/aticle
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.329

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.