ПОКАРАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ (1772–1918 рр.)

Ігор Йосипович Бойко

Анотація


У статті охарактеризовано становлення та розвиток інституту покарання на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Значну увагу зосереджено на аналізі кримінально-правових норм про мету і систему покарання за австрійськими кримінальними кодексами 1768, 1787, 1803, 1852 рр. Обґрунтовано, що розвиток інституту покарання в австрійському кримінальному законодавстві був спрямований в бік лібералізації кримінальних покарань.


Ключові слова


покарання, кримінальне законодавство, Австро-Угорщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Апарат управління Галичиною у складі Австро-Угорщини / В. С. Кульчицький, І. Й. Бойко, О. І. Мікула, І. Ю. Настасяк. – Львів, 2002. – 82 с.

Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник. – 2-е вид. перероб і доп. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 730 c.

Історія держави і права України : підручник : у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка ; кол. авторів : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1. – 656 с.

Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.) / В. С. Кульчицький. – Львів, 1966. – 68 c.

Кульчицький В. С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування / В. С. Кульчицький // Проблеми правознавства. – 1971. – Вип. 19. – С. 46–47.

Никифорак М. В. Джерела кримінального та кримінально-процесуального права на Буковині у 1775–1918 pp. / М. В. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Вип. 91 : Правознавство. – Чернівці : ЧДУ, 2000. – С. 14–17.

Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посібник / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 2011. – 156 c.

Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А. П. Ткач. – К.,

– 170 c.

Шуп’яна М. Ю. Кодифікація кримінального права в Австрійській імперії у ХVІІІ–ХІХ ст. / М. Ю. Шуп’яна // Часопис Київського ун-ту права. – 2002. – № 1. – С. 95–100.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.312

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.