ЛІКВІДАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ (ДЕЗЕРТИРСТВО І УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ) НА УРАЛІ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Vira Blinova

Анотація


Проаналізовано види військових злочинів на Уралі в роки Великої Вітчизняної війни. З’ясовано основні причини їх вчинення та негативні наслідки для суспільства.


Ключові слова


дезертирство, ухилення від мобілізації, органи НКВС–НКДБ, Велика Вітчизняна війна, злочинність, державна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. 9478. – Оп. 1. – Д. 63.

Вольхин А. И. Поиск повстанческих организаций органами НКВД-НКГБ, борьба с террористическими актами и бандитизмом на Урале и в Сибири в годы Великой Отечественной войны / А. И. Вольхин // Военный комментатор: воен.-ист. альм. – Екатеринбург. – 2001. – № 1. – С. 47–62.

Министерство внутренних дел России: страницы истории (1802–2002 гг.) : сб ; под ред. В. П. Сальникова. – СПб. : СПбУ МВД РФ : Фонд «Ун-т», 2001. – 607 с.

Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). – Ф. 371. – Оп. 6. – Д. 120.

Уголовное право: Особенная часть ; под ред. И. Т. Голякова. – М. : Юрид. изд-во Наркомюста СССР, 1943. – 479 с.

Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). – Ф. 1308. – Оп. 1. – Д. 63.

ЦДНИОО. – Ф. 371. – Оп. 6. – Д. 150.

ГАРФ. – Ф. 9478. – Оп. 1. – Д. 63.

ГАРФ. – Ф. 9478. – Оп. 1. – Д. 280.

ГАОО. – Ф. 2843. – Оп. 1. – Д. 28.

ЦДНИОО. – Ф. 371. – П. 7. – Д. 153.

Государственный архив общественно-политической документации Курганской области (ГАОПДКО). – Ф. 166. – Оп. 2. – Д. 164.

Центральный государственный архив общественных объединений Республики Башкортостан (ЦГАООРБ). – Ф. 122. – Оп. 24. – Д. 43.

ЦДНИОО. – Ф. 371. – Оп. 9. – Д. 148.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.311

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.