ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ФОРМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ»

Natalia Haletska

Анотація


Визначено поняття «форми національної імплементації» норм міжнародних договорів на основі аналізу змісту понять «форма» та «національна імплементація».


Ключові слова


національна імплементація, форма національної імплементації, спосіб національної імплементації

Повний текст:

PDF

Посилання


Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі ; пер. з англ. – К. : АртЕк, 1997. XL – 583 c.

Ільченко І. М. Імплементація конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентного права Європейського суду з прав людини: міжнародно-правовий аналіз практики держав. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/2620/91/

Репецький В. М. Міжнародне публічне право / В. М. Репецький. – К. : Знання, 2011. – 437 с.

Дмитрієв А. I. Проблеми iмплементацiї норм мiжнародного права в нацiональному законодавствi України. Проблеми гармонiзацiї законодавства України з мiжнародним правом / А. I. Дмитрієв. – К. : Iнститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 446 с.

Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права / А. С. Гавердовский. –

К. : Вища школа, 1980. – 320 с.

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії : підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній ; за ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

Рабінович П. М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти) / редкол. : Рабінович П. М. (голова ред.) та ін. – Серія 1. Дослідження та реферати. Вип. 4. – Львів : Астрон, 2002. – 192 с.

Академічний тлумачний словник: «Словник української мови» в 11 томах (1970–1980). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/forma

Осминин Б. И. Заключение и имплементация международных договоров и внутригоссударственное право / Б. И. Осминин. – М. : Инфотропик Медиа, 2010. – 400 c.

Раскалєй М. Особливості імплементації міжнародних договорів у внутрішній правопорядок у галузі повітряного права України / М. Раскалєй // Віче. – 2009. – № 22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1744

Мартиненко П. Місце і роль Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в конституційно-правовому механізмі України / П. Мартиненко // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 64–72.

Савенко М. Роль міжнародно-правових актів у діяльності Конституційного Суду України із захисту прав і свобод людини / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 2. – С. 71–77.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.303

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.