КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Khrystyna Brukh

Анотація


У статті зроблено порівняльно-правовий аналіз проблем кримінальної відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок у законодавстві України та інших країнах континентальної Європи. На основі узагальнення ознак відповідних складів злочинів систематизовано підходи щодо регламентації кримінальної відповідальності за такі посягання, проаналізовано переваги та недоліки цих підходів, окреслено основні напрями вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства у цій частині.


Ключові слова


кримінальне законодавство країн континентальної Європи, кримі- нальне законодавство України, примушування до вступу в статевий зв’язок, зґвалтування, диференціація кримінальної відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права / А. А. Малиновский. – М. : Международные отношения, 2002. – 376 с.

Кримінальне право України: Особлива частина / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К., 2004. – 656 с.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хавронюк – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

Уголовный кодекс Дании / науч. ред. и пред. С. С. Беляева ; пер. С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 230 с.

Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецовой, С. С. Беляева ; пер. С. С. Беляева. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 320 с.

Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашева ; пер. Д. В. Милушева, А. И. Лукашева ; вступ. статья Й. И. Айдарова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 298 с.

Уголовный кодекс Литовской Республики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877

Уголовный кодекс Республики Албания [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ugolovnykodeks.ru/category/ugolovnyj-kodeks-albanii

Пенитенциарный кодекс Эстонской республики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/dok_iegdab

Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лукашев, Н. Ф. Кузнецова ; вступ. статья А. И. Лукашева, Э. А. Саркисовой ; пер. Д. А. Барилович. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 234 с.

Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи : наук.-практ. посібник / О. О. Дудоров. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 352 с.

Сравнительное уголовное право. Особенная часть : монография / под общ. и науч. ред. докт. юрид. наук С. П. Щербы. – М. : Юрлитинорм, 2010. – 544 с.

Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред., пред. и пер. А. В. Серебренниковой.– СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 350 с.

Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. и пред. Н. И. Мацнева ; пер. Г. И. Мачковского. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 561 с.

Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. И. В. Мироновой. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 510 с.

Уголовный кодекс Испании [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ugolovny kodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-ispanii/60
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.297

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.