ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МИТНОГО БРОКЕРА В УКРАЇНІ

Andriy Mostovyi

Анотація


У статті проаналізовано правовий статус митного брокера на підставі норм чинного митного законодавства України. Проведено порівняльно-правовий аналіз нормативних положень митних кодексів від 1991 та 2002 рр. з нормами Кодексу 2012 р. Висвітлено права, обов’язки та основи юридичної відповідальності митного брокера.


Ключові слова


правовий статус митного брокера, права, обов’язки та основи юридичної відповідальності митного брокера

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : офіц. текст : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. станом на 1 січня 2006 р. – К. : Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

Митний кодекс України : офіц. текст станом на 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Господарський кодекс України : офіц. текст станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. – ISBN 966-633-516-6.

Цивільний кодекс України : офіц. текст станом на 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Податковий кодекс України : офіц. текст станом на 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний Вісник України. – 2010. – № 92.

Кримінальний кодекс України : офіц. текст станом на 05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920.

Про ліцензування певних видів господарської діяльностей : Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 27.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172.

Концепція розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.1996 р. № 1164. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1164-96-%D0%BF/print 1363182405795149

Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1212.

Положення про діяльність митних брокерів на території України : Наказ Державного митного комітету України від 04.09.1992 р. № 173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0173342-92

Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору : Наказ державної митної служби України від 22.07.97 р. № 340 // Офіційний Вісник України. – 1997. – № 43.

Ліцензійні умови провадження посередницької діяльності митного брокера : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 р. № 89/445 // Офіційний Вісник України. – 2009. – № 41. – Ст. 1386.

Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів : Наказ Державної митного служби України від 18.08.2009 р. № 767 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 73. – Ст. 2521.

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 03 червня 2013 р. у справі № 5011-73/15143-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua/ Review/31802273

Лист Державної митної служби України від 16.06.09 р. № 11/4-10.9/5711 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ambu.org.ua/node/1037
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.290

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.