КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ryslan Bedriy

Анотація


Проаналізовано конституційно-правові положення, що закріплюють суб’єктів, об’єктний склад комунальної власності в Україні, повноваження органів місцевого самоврядування по управлінню об’єктами права комунальної власності, а також проблеми, пов’язані з приватизацією комунального майна та шляхи їх вирішення.


Ключові слова


комунальна власність, територіальна громада, соціальна відповідальність, конституційна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Гринюк Р. Ф. Правовой статус коммунальных предприятий в Украине : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Р. Ф. Гринюк / НАН Украины ; Ин-т экон.-правовых исследований. – Донецк, 2001. – 194 с.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 (з наступними змінами та доповненнями).

Адамов Б. І. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування / Б. І. Адамов // Актуальні проблеми і досвід місцевого самоврядування у Східноєвропейському регіоні : матер. міжнар. конф. (м. Донецьк, 28–29 вересня 2001 р.). – Донецьк : ІЕПД НАН України, 2001. – С. 11–17.

Джабраилов Р. А. Хозяйственно-правовое обеспечение раціонального использования комунальной собственности города (на примере концессии) / Р. А. Джабраилов, Г. Д. Джумагельдиева. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 52 с.

Устименко В. А. Конституционное регулирование отношений собственности в Украине : брошура / В. А. Устименко, Р. А. Джабраилов ; НАН Украины ; Ин-т Экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 55 с.

Рой О. М. Система государственного и муниципального управления. – 2-е изд. / О. М. Рой. – СПб. : Питер, 2006. – 336 с.

Конституційні засади економічної системи України : монографія / В. А. Устименко, Р. А. Джабраілов, В. М. Кампо та ін. ; за ред. В. А. Устименка ; НАН України ; Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 219 с.

Шемшученко Ю. Державний суверенітет і правова держава (до 20 – річчя Декларації про державний суверенітет України) / Ю. Шемшученко // Віче. – 2010. – № 16. – С. 2–3.

Задихайло Д. Реформування конституційних засад господарювання: питання конституційної доктрини / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2 (49). – С. 51–61.

Концепція конституційного забезпечення економічної системи держави (як основи законодавчого забезпечення економічної політики) : брошура / НАН Украины ; Ин-т Экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2008. – 24 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.284

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.