ДОГОВІР НАЙМУ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ ЯК КОНСЕНСУАЛЬНИЙ КОНТРАКТ

Mykola Mynyo

Анотація


Розглянуто деякі питання, пов’язані з консенсуальним характером договору найму, зокрема, проблему визначення форми договору найму за римським правом. З’ясовано, що договір найму мав усну форму. Зосереджено також увагу на значенні форми договору найму для його чинності.


Ключові слова


договір найму, форма договору, безформність договору, укладення договору, консенсуальний договір, право вимоги, bonae fidei

Повний текст:

PDF

Посилання


Орач Є. М. Основи римського приватного права : навч. посібник / Є. М. Орач, Б. Й. Тищик. – Львів : Вид. ЛНУ, 2000. – 238 с.

Словник української мови / за заг. ред. І. К. Білодід. – Т. 10. – К. : Наукова думка, 1979. – 659 с.

Петрушенко В. Л. Філософія: Короткий навчальний словник: терміни і поняття / В. Л. Петрушенко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 148 с.

Философский словарь / под. ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. – М. : Политиздат, 1986. – 544 с.

Философский словарь / под. ред. И. Т. Фроловой. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1980. – 590 с.

Умов В. А. Договор найма имуществ по римскому и новейшим иностранным законодательствам / В. А. Умов. – М. : Университетская тип. (Катков и К), 1872. – 367 с.

Азаревич Д. Система римського права : Университетский курс. – Т. 2. – Ч. 1–2 / Д. Азаревич. – Варшава : Тип. М. Земкевич, 1889. – 506 с.

Виншейд Б. Об обязательствах по римскому праву / Б. Виншейд ; пер. с нем. А. Б. Думашевского. – СПб. : Тип. А. Думашевского, 1875. – 593 с.

Загурский Л. Н. Элементарный учебник римского права. Особенная часть. – Кн. 2 : Обязательственное право / Л. Н. Загурский. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1905. – 448 с.

Зом Р. Институции римского права / Рудольф Зом ; пер. с нем. В. М. Нечаева. – М. : Тип. А. И. Мамонтова и К., 1888. – 411 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.276

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.