ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ
ЯК СПОСІБ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Vitaliy Kosovych

Анотація


Розглянуто такий спосіб вдосконалення нормативно-правових актів України, як вне­сення до них змін. Систематизовано наявні правила внесення змін до нормативно-правових актів і розроблено проект правової норми для їх нормативного закріплення. Запропоновано юридично визначити суб’єкти, основні стадії та інші складові елементи технології внесення змін до нормативно-правових актів України.


Ключові слова


удосконалення нормативно-правових актів, внесення змін до норма- тивно-правових актів України, нормопроектна техніка, нормотворча технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзамасов Ю. Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 196 с.

Вечірні вісті. – № 09 (325) за 12–18.03.09 р.

Методичні рекомендації з розробки та прийняття законодавчих актів (законодавча техніка) / за заг. ред. Ю. С. Шемчушенка, О. І. Ющика. – К. : Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – 92 с.

Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.idealcountry.org.ua

Мониторинг правоприменения в Российской Федерации : учеб. пособие / под ред. М. М. Рассолова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 239 с.

Нормография: теория и методология нормотворчества : учеб.-метод. пособие / под ред. Ю. Г. Арзамасова. – М. : Академический проспект; Трикста, 2007. – 560 с.

Проект Закону «Про нормативно-правові акти», внесений народним депутатом України Ю. Мірошниченком (реєстр. № 7409 від 01.12.2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ .../JF5PT00I.html

Райнгольд Циппеліус. Юридична методологія / Райнгольд Циппеліус. – К. : Реферат, 2004. –176 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Перун, 2007. – С. 1498.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.267

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.