КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНИЙ РЕЖИМ ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ГОЛОВНИЙ ВИД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Yuliia Kuleba, Роман Шандра / Roman Shandra

Анотація


Стаття присвячена аналізу питанням фінансового забезпечення діяльності органів прокуратури України як реалізації кошторисно-бюджетного режиму фінансування органів державної влади.
Важливість досліджуваної тематики зумовлена потребою зменшення впливу сукуп-ності чинників на діяльність прокуратури, таких як національна економіка, соціальні проблеми, небезпека політизації цього правоохоронного органу. У статті проаналізовано поняття та особливості кошторисного фінансування, поняття та цілі фінансового забез-печення та чому воно використовується для фінансування прокуратури, національне фінансове законодавство, значення прокурорської винагороди для ефективності та справедливості системи кримінального судочинства. Шляхом посилання на міжнародні стандарти, зроблено висновки з аналізу бюджетних програм, які виконує Офіс Генераль-ного прокурора за своїми напрямами, та відповідальних суб’єктів виконання та бюджет-ної звітності про діяльність прокуратури.
Досліджено переваги та недоліки кошторисно бюджетного режиму фінансування прокуратури. Зазначено, що незважаючи на достатні переваги, кошторисне фінансуван-ня має також і значні недоліки, які проявляються в тому, що ця форма не передбачає достатніх стимулів для раціонального й ефективного функціонування бюджетної устано-ви та не забезпечує тісний взаємозв’язок між обсягом отриманих фінансових ресурсів і результатами її діяльності. На основі виділених бюджетних асигнувань бюджетні установи забезпечують виконання покладених на них функцій, що не завжди реалізується з можливістю надавати якісні та доступні суспільні послуги.
Автори проаналізували та запропонували також нові напрями наукових досліджень. Зокрема недостатньо дослідженим є питання оцінювання результативності використання бю-джетних коштів органами прокуратури, яке буде предметом окремого наукового дослідження.
За результатами дослідження зроблено висновок, щодо потреби вдосконалення кошторисного фінансування як базової форми фінансового забезпечення прокуратури, оскільки вона спрямована на забезпечення статутної діяльності бюджетних установ і на-дання ними суспільно необхідних послуг із дотримання основних принципів бюджетного фінансування. Кошторисне фінансування повинно відбуватися результативно і забезпечу-вати максимальну віддачу від використання фінансових ресурсів бюджетної установи.


Ключові слова


фінансове забезпечення, органи прокуратури України, кошторисне фінансування, бюджетні програми, бюджетна установа

Повний текст:

PDF

Посилання


Banakh, S. V. (2020). Organizational and legal aspects of financial support of the prosecutor's office. Current issues of jurisprudence, 4 (24), 135–140.

Banakh, S. V. (2019). Financial support of prosecutor's offices: legal aspect. Economic security: determinants and mechanisms of provision: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference, Ternopil, April 5–6, Ternopil, 7–9.

Ilnytsky, M. S. (2009). Organization of financial and logistical support of the internal affairs of Ukraine. Law Forum, № 1, 222–230.

Rukolainina, I. E. (2013). Logistical and financial support of law enforcement officers. Law Forum, № 1, 844 –848.

Subot, A. I. (2012). Financial and logistical support of law enforcement agencies as components of their safe operation. Chamber, № 24, 16–18.

Shablin, E. I. (2017). Proper funding as a guarantee of independence of the Prosecutor's Office of Ukraine: current issues. Public law, № 2 (26), 227–235.

Venice Commission. Report on European Standards for the Independence of the Judiciary: Part II - The Prosecutor's Office. 2010. Retrieved from https://www.venice.coe.int/-webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)040-e

«Ia – ministr finansiv i duzhe pohano stavliusia do rozdachi hroshei z biudzhetu» – Marchenko pro osnovni vydatky u 2022 rotsi. UA: Ukrainske radio. Retrieved from http://ukr.radio/news.html?newsID=96718
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2022.74.103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.