ПРАВО НА ЗАБУТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Diana Sadovska

Анотація


Проаналізовано основні етапи розвитку права на забуття на міжнародному рівні. Досліджено порядок становлення відповідного правового регулювання щодо права на забуття, а також основні теоретичні засади такого становлення. Доведено важливість розширення прав людини у світі, що переживає цифрову трансформацію, зокрема для захисту приватності в Інтернеті. Встановлено, що право на забуття є одним із най-зручніших варіантів розв’язання проблеми захисту прав осіб від поширення неповної, неактуальної інформації про них у цифровій мережі та зазвичай охоплює три окремі категорії справ: видалення користувачем поширеного ним же контенту, видалення повторно розміщеного вмісту чужої публікації іншим користувачем, видалення публікацій підготованих одним користувачем про іншого користувача. Обґрунтовано потребу вдосконалення правового регулювання права на забуття.
Встановлено, що вперше право на забуття отримало відображення в Директиві Європейського Союзу про захист даних 1995 року, однак цей акт розроблено ще у 1990 році, коли Інтернету ще не існувало у його сучасному вигляді, тому ця Директива не могла передбачити усіх аспектів здійснення та захисту права на забуття. Доведено важливість врахування співвідношення права на забуття з іншими правами людини, зокрема з правом на свободу вираження поглядів, на інформацію. Встановлено, що Регламент ЄС «Загальні положення про захист даних» (GDPR) 2016 року запровадив офіційне закріплення права на стирання інформації та права на заборону профайлінгу, право на перенесення даних, штрафи за порушення конфіденційності даних для ком-паній. Обґрунтовано необхідність розроблення уніфікованих правил вилучення даних, недостатність регулювання лише частини цифрового простору для забезпечення надій-ного захисту приватності користувачів. Встановлено переважно позитивне сприйняття громадськістю права на забуття та велику кількість запитів на видалення з моменту запуску онлайн-форми у 2014 році. Доведено обґрунтованістість занепокоєння деяких науковців щодо можливих зловживань при видаленні інформації. Встановлено склад-ність практичної реалізації права на забуття через мінливість технологічного світу та супротив ІТ-гігантів. Обґрунтовано, що через технічну неможливість повного видалення неточних відомостей, потрібно приділяти увагу не лише правовим механізмам захисту, але й підвищенню правової свідомості користувачів мережі Інтернет.


Ключові слова


цифрові права, баланс інтересів, приватність, свобода слова, право на інформацію, Інтернет, цифрове середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Agustina Del Campo. Towards an Internet Free of Censorship II Perspectives in Latin America. (2020). Retrieved from https://www.palermo.edu/cele/pdf/investigaciones/-Towards_an_Internet_Free_of_Censorship_II_10-03_FINAL.pdf.

Case C‑131/12. Google Spain SL Google Inc. V Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mario Costeja González. (2013). Retrieved from https://curia.europa.eu/juris/-document/document.jsf?text=&docid=138782&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15562426

Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data. (1981). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_326

Court of Justice of the European Union Creates Presumption that Google Must Remove Links to Personal Data upon Request. (2014). Retrieved from https://harvardlawreview.-org/2014/12/google-spain-sl-v-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos/

David Bender. A guide to cyberlaw and data privacy §51.04 (rev.2013); CDT Analysis of the Proposed Data Protection Regulation. (2012). Retrieved from https://www.cdt.org/files/-pdfs/CDT-DPR-analysis.pdf.

Doe v. Comdr., Wheaton Police Dep't. Court of Appeals of Maryland. (1974). Retrieved from https://casetext.com/case/doe-v-comdr-wheaton-police-dept.

Google Spain SL and Google Inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja Gonsalez. (2014). Retrieved from https://privacylibrary.ccgnlud.org/case/-spain-sl-vs-agencia-espaola-de-proteccin-de-datos-aepd.

Homo Digitalis. The case Google Spain v AEPD and Mario Costeja Gonzalez of the Court of Justice of the European Union: A brief critical analysis. (2018). Retrieved from https://www.homodigitalis.gr/en/posts/2900.

Jeffrey, Rosen. (2012). The right to be forgotten. Symposium issue STAN. LREV. ONLINE. Retrieved from https://review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2012/02/64-SLRO-88.pdf

Kuner, Cristofer. (2015). The Court of Justice of the EU Judgment on Data Protection and Internet Search Engines. LSE Law, society and Economy Working Papers, № 3, 19–55.

Mark, Smith. (2019). The secrets of controlling your internet profile. Retrieved from https://www.bbc.com/news/business-49006256

Mayer-Schönberger, V. (2013). Big data’s bright and dark sides. Skoll World Forum. URL : http://archive.skoll.org/2013/03/19/big-datas-bright-and-dark-sides/?series=how-can-big-data-have-a-social-impact.

Mayer-Schonberger, Viktor. (2011). Delete: The virtue of forgetting in the digital age. Princeton University Press., 132–168.

Myers, Cayce. (2014). “Digital Immortality” vs “The Right to be Forgotten”: A Comparison of U.S. and E.U. Laws Concerning Social Media Privacy. Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice, No: 3XVI. 48.

Nelson, Remolina Angarita. (2007). Right to be forgotten in cyberspace? International principles and considerations about Latin American regulations. Retrieved from https://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/?p=2511/

Number of government and court requests for content removal from Google from January to June 2021. (2022). Retrieved from https://www.statista.com/statistics/268257/goverment-requests-for-content-removal-from-google.

Rosen, Jeffrey. Stanford Law Review Online. The Right to Be Forgotten. Retrieved from https://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox-the-right-to-be-forgotten//

The Cambridge Handbook of New Human Rights. (2020). Edited by Andreas von Arnauld, Kerstin von der Decken, Mart Susi. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-new-human-rights/C283B7739E0A8B89565488554729AE06#fndtn-metrics.

Thuy Ong. Google has received 2.4 million URL removal requests under EU ‘right to be forgotten’ laws. (2018). Retrieved from https://www.theverge.com/2018/2/27/17057356/-google-eu-url-removal-requests-right-to-be-forgotten-laws-europe.

Yavorska, O. (2021). Select All on Page Sort By: Newest First An Ontological Approach to Detecting Fake News in Online Media. 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). IEEE. Deggendorf, 531–535.

Hordiienko, T. (2016). Pravo na zabuttia – scho tse take j chomu pro n'oho varto znaty. Retrieved from https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/16442/2016-04-16-pravo-na-zabuttya-shcho-tse-take-y-chomu-pro-nogo-varto-znaty/.

Popovych, T. P. (2021). Pravo na zabuttia: zmistovni aspekty. Kharkiv. Ekus, 72–85.

Pravo na zabuttia: zbirnyk statej. (2021) / Za red. I. V. Spasybo-Fatieievoi. Kharkiv. Ekus.

Radejko, R. (2021). Pravo na pryvatnist' u sotsial'nykh merezhakh. Retrieved from https://onlinelawschool.pro/pravonapryvatnist.

Sukhorol's'kyj, P. M. (2021). Pravo na zabuttia i svoboda vyrazhennia pohliadiv:osoblyvosti balansuvannia. Kharkiv. Ekus, 146–162.

Tarasenko, L. L. (2021). Pravova pryroda Internet prava. Visnyk L'vivs'koho Universytetu. Seriia Yurydychna. L'viv: L'vivs'kyj nats.un-t, vyp. 72, 47–54. Retrieved from http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/11194/11502

Topolevs'kyj, R. B. (2021). Pravo na zabuttia v systemi informatsijnykh prav. Kharkiv. Ekus, 163–170.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2022.74.068

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.