СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВА НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ПРАДАВНЮ ДОБУ

Ігор Бойко / Ihor Boyko

Анотація


Проаналізовано передумови становлення державності та права на території сучасної України в прадавню добу. Визначено місце і роль стародавніх держав і права на теритрії Україн в багатовіковій історії національного державотворення. Акцентовано увагу на тому, що у І тис. до н. е. землі сучасної України заселяли різні етнічні спільності, народи, племена, хвилями просувалися численні кочівники, які вступали в контакти між собою, впливали на економічний, соціальний, культурний розвиток, у тому числі і ранньослов’янського населення Середнього Подніпров’я. Показано, що важливу роль у цьому процесі взаємного впливу і збагачення відігравали державні утворення, які сформувалися у цей час на території України: Скіфська держава, грецькі міста-держави Північного Причорномор’я, Боспорське царство. Зазначено, що виникали і розвивалися сталі економічні та політичні взаємовідносини між цими державними центрами та войовничими степовиками, а також землеробами українсь-кого Полісся та Лісостепу, що своєю чергою вимагало правового регулювання цивільних та інших правовідносин. Обґрунтовано, що саме тоді зароджуються і розвиваються елементи норм та інститутів правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відно-син. Важливе місце у процесі становлення правового регулювання суспільних відносин на українських землях у досліджуваний період відіграло високорозвинуте на той час римське приватне право.

Ключові слова


державність, право, державотворчі процеси, державотворення, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, A. P. (1992). Novye dannye o torgovyh svyazyah Bospora v V – seredina ІV vv. do n. e. v svete novih issledovanij. In Ocherki arheologii i istorii Bospora. (pp. 245–255). Moscow.

Boiko, O. D. (2005). Istoriia Ukrainy : navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv (3rd ed.). Kyiv: Akademvydav.

Blavatskij, V. D. (1964). Pantikapej. Ocherki stolicy Bosfora. Moscow.

Vasylenko, G. K. (1992). Velyka Skifiia. Kyiv: Vydavnytstvo tovarystva «Znannia».

Hrushevskyi, M. S. (1994). Istoriia Ukrainy-Rusy [Tekst] : v 11 tomakh, 12 knyh. (P. Sokhan, Ed.) (Vol. 1). Kyiv : Naukova dumka.

Wikimedia Foundation Inc. (2021, May 29). Derzhava. Wikipedia. Retrieved October 16, 2021, from https://uk.wikipedia.org /wiki/Держава.

Ivanchenko, R. (1999, August 20). Chetverte voskresinnia Ukrainy. Uriadovyi Kurier.

Rohozhyn, A. Y., Strakhov, M. M., & Honcharenko, V. D. (1996). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. Ch.1 : Pidruchnyk dlia yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv i fakultetiv. U 2 chastynakh. (A. Rohozhyn, Ed.). Kyiv: In Yure.

Bezklubyi, I. A., Hrytsenko, I. S., & Shevchenko, O. O. (2010). Istoriia ukrainskoho prava : posibnyk. Kyiv: Hramota.

Kulchytskyi, V. S., & Tyshchyk, B. Y. (2007). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy : pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv : Vydavnychyi dim «In Yure».

Kryzhytskyi, S. D., Zubar, V. M., & Rusliaieva, A. S. (1998). Antychni derzhavy Pivnichnoho Prychornomoria. (Vol. 2). Kyiv : Vydavnychyi dim «Alternatyva».

Kruglikova, I. T. (1975). Selskoe hozyajstvo Bospora. Moscow.

Murzin, V. Y. (1990). Proiskhozhdenie skifov. Osnovnye etapy formirovaniya skifskogo etnosa. Kiyv : Naukova dumka.

Order of The Ministry of Education and Science of Ukraine, June 16, 2015. Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi, Zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi ta metodychnykh rekomendatsii shchodo natsionalno-patriotychnoho vykhovannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. (2015). Kyiv, Ukraine. Retrieved October 16, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15#Text.

Rabinovych, M. P. (2002). Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: Navchalnyi posibnyk. (5th ed.). Ternopil : LILEIA.

Terliuk, I. Y. (2011). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Atika.

Tyshchyk, B. Y., & Boiko, I. Y. (2015). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [Tekst] : akademichnyi kurs: pidruchnyk. Kyiv : In Yure.

Shemshuchenko, Y. S. (1998). Derzhava. Y. S. Shemshuchenko (Ed.), Yurydychna entsyklopediia,Vol. 2, 80–81). «Ukrainska entsyklopediia».
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.014

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.