НОРМИ-ПРИНЦИПИ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Oksana Stasiv

Анотація


Досліджено норму проекту Трудового кодексу України 2019 р., яка закріплює принципи трудового права. Зокрема наголошено на тому, що серед норм права особливе значення займають норми-принципи, оскільки саме вони закріплюють установчі за своїм змістом положення, які визначають у подальшому основи діяльності держави, її органів та інших суб’єктів. Вперше запропоновано у трудовому законодавстві закріпити принципи трудового права у змісті проекту Трудового кодексу.
Зважаючи на те, що норми-принципи повною мірою мають відображати та закріп­лю­вати принципи права, а також слугувати орієнтиром для їхнього тлумачення, запропоно­вано закріпити такі норми-принципи: заборону дискримінації у трудових відносинах та забезпечення працівникам, які зазнали такої дискримінації захисту у встановленому законом порядку; захисту прав та інтересів працівників у суді у разі порушення трудових прав та відшкодування заподіяної шкоди; рівність прав і свобод працівників, у тому числі забезпечення диференціації щодо умов праці; принцип забезпечення права кожного працівника на гідні умови праці; принцип забезпечення захисту працівників від незаконного звільнення; здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.


Ключові слова


принцип права, норма-принцип, працівник, проект Трудового кодексу

Повний текст:

PDF

Посилання


Tsvik, M. V., Tkachenko, V. D., Bohachova, L. L. (2002). Zahalna teoriia derzhavy i prava: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Pravo.

Marchenko, M. N. (2006). Teoriia derzhavy i prava: pidr.: TK Velbi, Vyd. Prospekt.

Trudovyi kodeks Ukrainy Proekt Zakony Ukrainy 2019. Retrieved from https://w1.c1.rada.-gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Kyivskoi miskoi rady profesiinykh spilok shchodo ofitsiinoho tlumachennia chastyny tretoi statti 21 Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy (sprava pro tlumachennia terminu «zakonodavstvo») vid 9 lypnia 1998 roku № 12-rp/1998. Retrieved from http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/443-pravo-na-pracyu.

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy v red. vid 31.12.2020. Retrieved from http://zakon1.-rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08.

Prohrama hidnoi pratsi MOP dlia Ukrainy na 2016-2019 roky. Retrieved from https://-www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/gene-ricdocument/wcms_470684.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.097

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.