ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Marta Kravchyk, Olha Tur

Анотація


Проаналізовано юридичну природу спадкового договору, характеристику визначення істотних умов договору та правового статусу сторін за законодавством України та країн Європейського Союзу. Проведено аналіз місця спадкового договору в системі договорів цивільного права України.
Дослідивши законодавство України, зроблено висновок, що спадковий договір варто віднести до зобов’язального права. Цей договір регулює відносини про передання майна у власність. Попри те, що спадковий договір розміщений у шостій книзі Цивільного кодексу України та попри назву договору, правових відносин спадкування в цьому випадку не виникає.
З’ясовано, що особливістю правової природи спадкового договору за законодавством Німеччини є те, що з однієї сторони він є розпорядженням на випадок смерті, а з іншої сторони – договором. Проведено порівняльний аналіз інституту спадкового договору за законодавством України та законодавством країн Європейського Союзу. Зокрема, наве­дена загальнотеоретична характеристика спадкового договору, досліджено проблеми особливостей укладення та розірвання спадкового договору. Виявлено прогалини, які притаманні вітчизняній правовій системі щодо цієї правової конструкції.


Ключові слова


спадковий договір, правова природа спадкового договору, предмет спадкового договору, відчужувач, набувач

Повний текст:

PDF

Посилання


Kucherenko, D. S. (2010). Spadkovyj dohovir: teoriya ta praktyka. Chasopys Kyyivskoho universytetu prava, №4, 201–206.

Fursa S.Ya., Fursa Ye.I. (2002). Spadkove parvo. Teoriya ta praktyka. Navchalnyj posibnyk. Кyiw: Аtika. 496.

Brox, H. Walker, Wolf-Dietrich. (2010). Erbrecht, 24. Auft. Münhen.

Löhnig, M. (2010) Erbreht. 2 Auflage München. XVII.146.

Soergel, W. Manfred. (2002). Kommentar zym Bürgerlichen Gesertzbuch. Vur. §2274 BGB, Bd. 23. Erbrecht 3. Stuttgart.

Staudinger/Kanzleiter R. (2013). Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Einleitung zu §§ 2274 ff. Berlin.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.