ОХОРОНА ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ

Олександра Яворська / Oleksandra Yavorska

Анотація


У статті досліджено стан правового регулювання баз даних за національним законодавством та правом ЄС. Встановлено ознаки бази даних як об’єкта авторського права, що є сукупністю творів або будь-якої іншої незалежної інформації. Умовою надання правової охорони автору бази даних є дотримання авторських прав на її складові. Підбір і розташування складових частин бази даних та її упорядкування має бути результатом творчої праці автора.
Проаналізовано положення Директиви ЄС щодо правового режиму баз даних. Встановлено, що оригінальні бази даних охороняються як об’єкти авторського права з виз­нанням за їх автором відповідних особистих немайнових та майнових прав. Неоригінальні бази даних захищені правами особливого роду – sui-generis. Права особливого роду надаються розробнику баз даних незалежно від того охороняється така база даних авторським правом чи ні.
Відповідні положення про право sui-generis пропонуються у проекті Закону «Про авторське право і суміжні права». Запропоновано уточнити поняття «виробник бази даних», закріпити особисті немайнові права, уточнити зміст майнових прав розробника неоригінальної бази даних, визначити можливі випадки вільного використання таких баз даних в освітніх, навчальних цілях без мети їх комерційного використання.


Ключові слова


компіляція даних, авторське право, особливі права

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyrektyva 96/9/YeS Yevropejs'koho Parlamentu ta Rady «Pro pravovyj zakhyst baz danykh» vid 11.03.1996. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/994_241#top

Drob'iazko, V. (2008). Okhorona baz danykh v Ukraini. In: Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti, № 6, 26‒31.

Kapitsa, Yu. M., Stupak, S. K., Vorobjov, V. P. ta inshi. (2006). Pravo intelektual'noi vlasnosti Yevropejs'koho Soiuzu ta zakonodavstvo Ukrainy. Za red. Kapitsy Yu. M. Kyiw: Vydavnychyj Dim «Slovo».

Pro avtors'ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23.12.1993. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/3792-12#Tekht.

Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtors'koho prava i sumizhnykh prav: Postanovy Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 4 chervnia 2010 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/v0005700-10#top

Proekt Zakonu «Pro avtors'ke pravo i sumizhni prava». Retrieved from https://vvv.-me.gov.ua/Dotsuments/Detail?title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava

Uhoda TRIPS vid 15.04.1994. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/981_-018?find=1&tekht=baza+danykh#top

Khohan Lovells. Verkhovnyj sud Frantsii pidtverdyv sui generis priamo v «pomaranchevij» bazi katalohiv Frantse Teletsom. Retrieved from https://vvv.lekhology.tsom/library/detail.-aspkh?g=59546ts7a-a26d-40b7-ba75-6e897a4tsaa9e

Tsyvil'nyj kodeks Ukrainy vid 16.01.2003. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/lavs/-shov/435-15#Tekht.

Retrieved from https://www.ivir.nl/database-right-case-law-collection/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.055

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.