ПРАВОВА ПРИРОДА ІНТЕРНЕТ-ПРАВА

Leonid Tarasenko

Анотація


У статті проаналізовано правову природу Інтернетправа. Досліджено позиції науковців щодо сутності Інтернетправа. Доведено, що Інтернет-право – це комплексна галузь законодавства, сукупність правових норм, що містяться як у міжнародних нормативно-правових актах, так і в національному законодавстві різних країн, інших регуляторів, які регулюють відносини між учасниками правовідносин, що виникають, змінюються та припиняються у цифровому середовищі (у мережі Інтернет). Встановлено, що Інтернет-право містить норми з різних галузей права та галузей законодавства. Обґрунтовано, що ознаками Інтернету є: технічний характер, всесвітній, екстериторіальний характер, наяв­ність загального доступу для користувачів незалежно від місця перебування, наявність логічно пов’язаного глобального адресного простору, базування на Інтернет-протоколі, наявність необмеженої величезної кількості користувачів Інтернету, які шукають інфор­ма­цію, розміщають інформацію в Інтернеті, здійснюють інші права в Інтернеті. Встановлено, що до принципів Інтернет-права варто віднести свободу вираження поглядів у мережі Інтернет; неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини, неприпустимість зловживання технічними знаннями, засобами для досягнення особистих інтересів; повагу до результатів інтелектуальної власності, яку використовують у мережі Інтернет; неприпустимість зловживання цифровим середовищем для поширення забо­ронених світовою спільнотою ідей та інші. Доведено, що Інтернет виконує інформаційну, комунікаційну, рекламну, комерційну, розважальну, соціальну, освітню функції.


Ключові слова


цифрове право, користувач, галузь законодавства, принципи, права людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Baadzhy, N. P. (2017). Pravova pryroda pravovidnosyn u merezhi Internet. Chasopys tsyvilistyky, 22, 112‒116.

Ennan, R. Ye. (2017). Pravove rehuliuvannia vidnosyn u merezhi Internet. Materialy Konferentsii «IT PRAVO: PROBLEMY I PERSPEKTYVY ROZVYTKU V UKRAINI». Retrieved from http://aphd.ua/publication-173/

Yefremova, K. V. (2014). Do perspektyv pravovoho rehuliuvannia Internet-pravovidnosyn: hospodars'ko-pravovyj aspekt. Pravo ta innovatsijne suspil'stvo, 2. Retrieved from: http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2014/11/Yefremova.pdf.

IT PRAVO (2017). Za red. Yavors'koi O. S.

Lytvynov, Ye. P. (2013). Pravovidnosyny v internet-pravi. Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, 3, 145‒149.

Lytvynov, Ye. P. (2013). Schodo pytannia pro vyznachennia poniattia «Internet prava». Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, 20 (3), 1‒6.

Seleznova, O. M. (2013). Internet pravo i yoho mistse v systemi informatsiinoho prava. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V. Vernadskoho. Seriia Yurydychna, 26 (62), 236‒240.

Tarasenko L. L. (2020). Zdijsnennia prav liudyny v merezhi Internet. Materialy chetvertoi vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktual'ni problemy intelektual'noho, informatsijnoho, IT ta Internet prava», 128‒135.

Kharytonov, Ye. O., Kharytonova, O. I. (2017). Internet-vidnosyny ta Internet-pravo-vidnosyny: do vyznachennia poniattia i sutnosti. Universytets'ki naukovi zapysky, 3, 27‒38.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.047

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.