ОБ’ЄДНАННЯ КОМУН ЯК КОМПОНЕНТ ФРАНЦУЗЬКОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Mariia Kaminska

Анотація


Розглянуто основні особливості французької системи місцевого самоврядування. З’ясовано, що обєднання комун поряд із такими рівнями місцевого самоврядування, як комуни, департаменти, регіони і територіальні спільноти з особливим статусом, є важли-вим компонентом цієї системи.
Охарактеризовано головні компоненти згаданої системи і з’ясовано місце, яке посі-дають у ній об’єднання комун. Встановлено, що французька держава, незважаючи на те, що є безумовним лідером серед інших європейських країн за кількістю дрібних та мало-заселених комун, замість примусового укрупнення територіальних громад надає перевагу добровільному їх об’єднанню.
Проаналізовано також вплив процесу децентралізації та основних етапів муніципаль-ної й адміністративної реформ на розвиток об’єднання територіальних спільнот. Розглянуто нормативно-правову базу реформування, яка свого часу зумовила структуру французької системи місцевого самоврядування.
Особливу увагу звернуто на законодавче закріплення механізмів об’єднання комун. З’ясовано, що об’єднання відбувається не лише у напрямі злиття кількох територіальних громад в одну, але насамперед на засадах розвитку міжкомунального співробітництва.
Зважаючи на вищеперелічені чинники, зроблено висновок, що французька держава всіляко сприяє розвиткові добровільного об’єднання комун, особливо підтримує такі об’єднання, які створюються на основі міжкомунального співробітництва. Це свідчить про те, що такі структури є ефективними, і можуть бути дієвим засобом для підвищення рівня розвитку територій.
З огляду на отримані результати позитивний досвід Французької республіки може бути застосовано для реформування місцевого самоврядування та територіальної орга-нізації влади в Україні та використано для подальших досліджень за цим напрямом.


Ключові слова


територіальні спільноти, департамент, регіон, міжкомунальне співро-бітництво, муніципальна реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bedriy, R. (2019). Pravove zabezpetshennia munitsypalnoi reformy v Ukraini. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seria yurydychna, vyp. 68, 132‒141.

2. Vorona, P. (2009). Komuna yak bazova lanka mistsevoho samovriaduvannia Frantsii. Naukovyi visnyk Demokratycne vriaduvannia, vyp. 3. Retrieved from http://lvivacademy.-com/vidavnitstvo_1/visnik3/fail/+Vorona.pdf

3. Hrobova, V. P. (2015). Systema mistsevoho samovriaduvannia Frantsii: dosvid dla Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhorodskoho universytetu. Seria pravo, vyp. 32 (1), 108‒112.

4. Hural, P. F. (2017). Orhany mistsevoho saùovriaduvannia u zarubizhnykh krainakh. Lviv: Kameniar.

5. Kuibida, V. S. (2017). Napriamy ta priorytety munitsypalnoi reformy v Ukraini. Munitsypalna reforma v konteksti yevrointehratsii Ukrainy: pozytsia vlady, naukovtsiv, profspilok ta hromadskosti. Tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 8 hrudnia 2017 r. Kyiv: TOV «VI EN EI PRES», 8‒12.

6. Shapoval, V. M. (2018). Konstytutsia Frantsuzkoi respubliky. Kyiv: Tsentr polityko-pravovykh reform.

7. Auby, J-B. La décentralisation et le droit. Paris: LGDJ, 2006. 152 p.

8. Collectivités locales: les chiffres clés 2020. Retrieved from https://www.vie-publique.fr/en-bref/274478-les-chiffres-cles-des-collectivites-locales-2020. (access mode 25.09.2020 р.).

9. Le Lidec, P. (2012). La réforme des collectivités territoriales sous Sarkozy. Entre (mise en scène du) volontarisme et incrémentalisme. Politique publique. Presses de sciences Po, 189‒210.

10. Les chiffres clés des collectivités locales. Retrieved from https://www.collectivites-locales.-gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/chapitre_1-les_chiffres_cles_des_collectivites_-locales_1.pdf. (access mode 15.09.2020 р.).

11. Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des commune nouvelles, pour des communes fortes et vivantes. JORF, 2015. № 0064 du 17 mars. NOR: RDFX-1423975L.

12. Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. JORF, 1999. № 160 du 13 juillet. P. 10361.

13. Marcou, G. (2016). Le système français d’administration territorial après la Réforme. Droit et gestion territoriale, Les élections locales françaises 2014‒2015. T. 36, 55‒67.

14. Zerari, F. (2018). L’évaluation de l’autonomie des collectivités territoriales dans les systèmes juridiques d’inspiration française. Les annales de droits, № 12, 211‒227.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.071

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.