ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬЩІ 1791 РОКУ (ДО 230-РІЧЧЯ ВІД РОКУ ПРИЙНЯТТЯ)

Andriy Kolbenko

Анотація


Розглянуто державно-політичне становище Польщі у другій половині XVIII ст. Дослі-джено основні передумови кризових явищ, які стосувалися різноманітних сфер суспільного життя. Проаналізовано правове становище окремих соціальних груп: селянства, міщанства та дворянства, а також місце і роль Речі Посполитої у тогочасних міжнародних євро-пейських відносинах.
Основну увагу приділено роботі Чотирирічного сейму, який розпочав реформування державного механізму з 1788 року Головним у роботі цього сейму стало прийняття ним 3 травня 1791 року першої конституції Польщі.
Проаналізовано структуру та основні положення цього документа. Зокрема, з’ясовано, що конституція складалася з преамбули та 11 статей. Вона втілила принцип теорії розпо-ділу влад, однак законодавча влада мала певні переваги перед виконавчою та судовою. З’ясовано структуру та компетенцію двох палат Сейму, зокрема Польської ізби та Сенату. Визначено роль короля у законодавчому процесі та як глави виконавчої влади. Показана роль уряду ‒ Сторожі законів, а також урядових комісій у здійсненні ними виконавчих функцій. Досліджено зміни, які відбувалися у судовій системі, а також зміни у закріплені соціально-правового статусу окремих верств населення. Зроблено висновки щодо місця і значущості першої конституції Польщі.


Ключові слова


Польща, соціально-політичні проблеми, Чотирирічний сейм, конституція 1791 року

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bardakh, Yu., Lesnodarskyj, V., Pystrchak, M. (1980). Ystoryia hosudarstva y prava Pol'shy. Moskva: «Yurydycheskaia lyteratura».

2. Zashkil'niak, L., Krykun, L. (2002). Istoriia Pol'schi. L'viv: LNU imeni Ivana Franka.

3. Stetsiuk, P. (2010). Persha konstytutsiia Pol'schi 1791 r. Sproba pravovoho analizu. L'viv: «Astroliabiia».

4. Tyschyk, B. J. (2012). Pol'scha. Istoriia derzhavnosti i prava (Х ‒ poch. ХХI st.). L'viv: «Svit».

5. Tymovskij, M., Kenevich, Ja., Hol'cer, E. (2004). Istorija Pol'shi. Moskva: Ves' mir.




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.