ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ilona Kaminska

Анотація


Досліджено принципи права, які визначають засади функціонування ЄС. Розмежовано поняття загальні принципи права, міжнародні принципи права та принципи права ЄС. Класифіковано принципи права ЄС на міжнародні, демократичні, економічні, організаційні, функціональні, галузеві.
Запропоновано таке визначення поняття: принципи права ЄС – це основоположні ідеологічні засади правової системи ЄС, які визначають правовий статус ЄС як суб’єкта права та міжнародних відносин; правовий статус громадян ЄС; основні засади організації та функціонування ЄС; сфери, межі та механізми реалізації повноважень інституціями ЄС; засади правового регулювання у сферах, які належать до компетенції ЄС.
Виокремлено принцип наділення повноваженнями як основоположний функціональ­ний принцип, від якого походять інші принципи права ЄС, а саме: принцип узгодженості політик і дій; принцип відкритої співпраці ЄС з державами-членами; принцип субсидіарнос­ті; принцип пропорційності; принцип відкритої співпраці установ ЄС; принцип інституційного балансу. Визначено їх взаємозв’язок між собою та обов’язковий характер дотримання.
Розкрито зміст функціональних принципів права ЄС та проаналізовано порядок їх правозастосування Судом ЄС на прикладі одного з рішень. Запропоновано класифікацію принципів права ЄС за джерелом їх розміщення.


Ключові слова


загальні принципи права, принципи права ЄС, Суд ЄС, принцип наділення повноваженнями, цілі ЄС

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Konsolidovani versii Dohovoru pro Yevropejs'kyj soiuz ta Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropejs'koho Soiuzu. Retrieved August 30, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/994_b06

2. Lisabons'ka uhoda pro vnesennia zmin v Uhodu pro Yevropejs'kyj Soiuz j Uhodu pro zasnuvannia Yevropejs'koi Spil'noty. Retrieved August 30, 2020, from https://uk.wikipedia.-org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

3. Nazarenko, O. (2015). Zahal'ni pryntsypy prava YeS v pravovij systemi YeS. Pravove rehuliuvannia ekonomiky, vyp. 15, 242‒249.

4. Strel'tsova, O. (2012). Zahal'ni pryntsypy prava iak dzherelo prava Yevropejs'koho Soiuzu. Al'manakh prava, vyp. 3, 265‒269.

5. Shevchuk, B. (2015). Zasady funktsionuvannia Yevropejs'koho Soiuzu. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vyp. 44(1), 21‒28.

6. Yakoviuk, I. (2013). Systema dzherel prava Yevropejs'koho Soiuzu: zahal'na kharakterystyka. Filosofiia prava i zahal'na teoriia prava, vyp. 1, 209‒219.

7. Yukhymiuk, O. (2016). Evoliutsiia systemy zahal'nykh pryntsypiv prava Yevropejs'koho Soiuzu. Istoryko-pravovyj chasopys, yp. 1, 53‒57.

8. Case C-545/11: Agrargenossenschaft Neuzelle, C - 545/11, EU: C: 2013: 169.

9. Case C-322/16: Global Starnet, C-322/16, EU: C: 2017: 985.

10. Case C-409/13: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 April 2015 – Council of the European Union v European Commission, C-409/13, EU: C: 2015: C 198/05. Retrieved August 30, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=160196969-6484&uri=CELEX:62013CA0409

11. EUR-Lex.europa.eu. Retrieved August 30, 2020, from https://eur-lex.europa.eu/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.011

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.