ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 366-1 КК УКРАЇНИ «ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Volodymyr Hordiienko

Анотація


Розглянуто ознаки об’єктивної сторони злочину «Декларування недостовірної інформації». З урахуванням положень регуляторного законодавства, поглядів вітчизняних науковців розкрито ознаки об’єктивної сторони цього злочину, а також наголошено на деяких дискусійних моментах щодо їх встановлення. Аргументовано позицію, що об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України «Деклару­вання недостовірної інформації» не охоплює неподання декларації особою, яка претендує на заняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самовряду­вання через відсутність суспільної небезпеки такого діяння та декларації в разі припинення діяльності, оскільки відсутність законодавчо визначеного терміну подання декларації в разі припинення діяльності унеможливлює безумовну констатацію несвоєчасності такого подання. Запропоновано способом вчинення умисного декларування наперед недостовір­них відомостей вважати умисне заповнення відповідної електронної форми суб’єктом декларування у власному персональному електронному кабінеті у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб інформацією, в якій не відображено об’єкти декларування або зменшено їх вартість на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.


Ключові слова


корупція, корупційні злочини, декларування, недостовірна інформація, конвенція

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Vyrok u kryminal'nij spravi 1-kp/515/905/19 vid 12.09.2019, nomer kryminal'noho provadzhennia: 12018160000000423 [Criminal case 1-kp/ 515/905/19 of 12.09.2019, criminal proceeding number: 12018160000000423] http://www.reyestr.court.gov.ua/ Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83568002 [in Ukrainian].

2. Yedynyj derzhavnyj reiestr osib, iaki vchynyly koruptsijni abo pov'iazani z koruptsiieiu pravoporushennia [Unified State Register of Corrupt or Corrupt Offenders] https://zakon.rada.gov.ua/ Retrieved from https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ [in Ukrainian].

3. United Nations Convention against Corruption: аdopted on October 31, 2003, ratified by Ukraine on October 18, 2006. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_-Corruption.pdf Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/ [in Ukrainian].

4. Kryminal'nyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku № 2341-III [Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 5, 2001 No. 2341-III]. https://zakon.rada.gov.ua/ Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ [in Ukrainian].

5. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1700-VII [On Prevention of Corruption: Law of Ukraine of October 14, 2014 No. 1700-VII] https://zakon.-rada.gov.ua/ Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ [in Ukrainian].

6. Pro zatverdzhennia zmin do rishennia Natsional'noho ahentstva z pytan' zapobihannia koruptsii vid 10 chervnia 2016 roku № 3: Nakaz vid 12.12.2019 № 168/19 [On approving changes to the Decision of the National Agency for the Prevention of Corruption No.3 of June 10, 2016: Order dated 12.12.2019 No. 168/19]. https://zakon.rada.gov.ua/ Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1300-19 [in Ukrainian].

7. Pro roz'iasnennia schodo zastosuvannia okremykh polozhen' Zakonu Ukrainy “Pro zapobihannia koruptsii” stosovno zakhodiv finansovoho kontroliu»: Rishennia vid 11 serpnia 2016 roku N 3 [Тhe application of certain provisions of the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption” regarding financial control measures Decision of August 11, 2016 № 3]. Retrieved from https:// https://nazk.gov.ua/ Retrieved from https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/1-1_watermark.pdf [in Ukrainian].

8. Rishennia u spravi «Schokin proty Ukrainy» vid 14 zhovtnia 2010 roku [Case of Schokin v. Ukraine, (Applications nos. 23759/03 and 37943/06), ЕСHR, 2010] https://zakon.rada.gov.ua/ Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.210

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.