ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Володимир Миколайович Бурдін

Анотація


Розглянуто питання, які стосуються особливостей кримінально-правової політики України на сучасному етапі. Наголошено, що одним із видів політики будь-якої держави є політика у сфері боротьби зі злочинністю. Кримінально-правова політика становить один із елементів державної політики протидії злочинності і саме вона визначає межі злочинного та незлочинного. Тож, можна стверджувати, що кримінальний закон є результатом реалізації цієї політики на певному рівні. Зроблено висновок про те, що кримінально-правова полі­тика кожної держави унікальна. І ця унікальність пов’язана з низкою чинників як відносно статичного, так і динамічного характеру. До так званих статичних чинників, які є відносно стабільними, можна віднести певні національні історичні і культурні традиції відповідного народу, домінуючу релігію, кліматичні умови, основні сфери економіки, які забезпечують левову частку валових доходів держави, державний лад, пануючу ідеологію, геополітичне розташування держави.
Динамічні чинники не є сталими за своєю суттю, вони змінюються ситуативно, хоча можуть тривати відносно довго, проте вони не можуть призвести до сутнісних, стратегічних змін кримінально-правової політики держави. Водночас залежно від соціального значення і масштабу вони також можуть обумовлювати певні корективи у кримінально-правовій політиці і не враховувати їх було би неправильно.
Зважаючи на проведений аналіз сучасного стану кримінально-правової політики України, зроблено висновок про те, що на сьогодні її можна охарактеризувати як політику перехідного періоду, на яку в більшості випадків впливають нестабільні негативні чинники як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Водночас обраний і планомірно продовжу­ва­ний курс України на євроінтеграцію, розширення міжнародної співпраці зі зарубіжними експертами, створення реально діючої комісії з реформування кримінального законодавства додають упевненості для висновку про те, що новий Кримінальний кодекс України відо­бражатиме найновіші досягненню юридичної науки, ґрунтуватиметься на міжнародних стандартах і стабілізуючих факторах кримінально-правової політики України як європейської держави.


Ключові слова


злочин, кримінально-правова політика, кримінальний кодекс, кримінальна відповідальність, реформування

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Burdin, V. M. (2019). Do pytannia pro deiaki osoblyvosti antykoruptsiinoi polityky v Ukraini (na prykladakh zmin do KK Ukrainy). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, vyp. 69, 125–136.

2. Burdin, V. M. (2015). Zminy do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy, yaki nastorozhuiut. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna / holovnyi redaktor V. V. Sereda. Lviv: LvDUVS, vyp. 1, 291–301.

3. Burdin, V. M. (2018). I znovu pro «Zakon Savchenko». Kryminalno-pravove rehuliuvannia ta zabezpechennia yoho efektyvnosti: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kharkiv, 18–19 zhovt. 2018 r. / redkol.: V. Ya. Tatsii (holov. red.), V. I. Borysov (zast. holov. red.) ta in. Kharkiv: Pravo, 229–234.

4. Korotkyi slovnyk politychnykh terminiv. Retrieved from http://politics.ellib.org.ua/-encyclopedia-book-7.html).

5. Fris, P. L. (2014). Vybrani pratsi. Ivano-Frankivsk: Foliant.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.196

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.