НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Oksana Stasiv

Анотація


Доведено, що у результаті укладення колективних договорів (угод), їхні деякі умови можуть визначатися як норми трудового права. Це пояснюється тим, що такі умови відповідають певним ознакам: мають загальний характер, формальну визначеність, вико­нання умов забезпечується силою державного примусу, а також мають ознаки системності та регулятивності.
Наголошено й на тому, що діюче трудове законодавство України містить заборону обмежувати законні права працівників та їхніх законних представників з боку державних органів, політичних партій чи роботодавців при укладенні колективних договорів, угод.
Окрім того, обґрунтовано доцільність вживання єдиного терміна «колективні дого­вори» замість двох термінів-синонімів «колективний договір» та «колективні угоди».


Ключові слова


колективний договір, угода, умови договору, договірний акт, норма права

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250 000. (2005). / uklad. ta holov. red. V. T. Busel. Kyiv; Irpin: Perun, VIII.

2. Zabolotna, N. Ya. (2014). Normatyvno-pravovyi dohovir: deiaki problemy zahalnoi teorii. Nashe pravo, № 4, 5‒10.

3. Krestovska, N. M., Matveeva, L. H. (2008). Teoriia derzhavy i prava: Elementarnyi kurs. Vydannia druhe. Xarkiv: TOV «Odissei».

4. Pro kolektyvni dohovory i uhody: Zakon Ukrainy v red. vid 27.12.2019 r. Sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12

5. Rekomendatsiia MOP shchodo kolektyvnykh dohovoriv vid 29.06.1951 r. Sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from N 91 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_231

6. Simutina, Ya. V. (2010). Do pytannia vyznachennia sfery dii kolektyvnykh dohovoriv ta uhod. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, № 2, 186‒190.

7. Tsyvilne pravo Ukrainy: navchalnyi posibny. (2011). / kol. avtoriv; za red. H. B. Yanovytskoi, V. O. Kuchera. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.189

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.