ОНОВЛЕНИЙ ВАРІАНТ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ»

Andrii Shkolyk

Анотація


Охарактеризовано черговий варіант проекту основоположного акта адміністративного законодавства ‒ Закону України «Про адміністративну процедуру», який було подано Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України у травні 2020 року. З’ясовано основні новації офіційного законопроекту порівняно з його попередніми версіями щодо концептуальних питань: предмета правового регулювання і сфери дії, включаючи проблематику співвідношення з актами спеціального законодавства, а також загальної структури законопроекту. Також у дослідженні описано окремі адміністративно-процедурні норми, що було додано або вилучено в оновленому варіанті.
В результаті проведеного аналізу виявлено як позитивні, так і не надто виправдані новації в останньому офіційному законопроекті. Зокрема, зроблено висновок, що най­істотнішим недоліком є подальша відсутність чіткого визначення майбутньої сфери дії цього загального законодавчого акта та його співвідношення з актами спеціального законодавства. Для усунення цього недоліку запропоновано уже в перших статтях зако­но­проекту пере­рахувати сфери публічного адміністрування, на які цей акт не поширю­ва­тиметься або ж назвати законодавчі акти, у яких діятимуть спеціальні адміністративно-процедурні норми.
Підтримано більшість із передбачених у законопроекті нових юридичних норм щодо впровадження в публічне адміністрування цифрових електронних технологій, однак вка­за­но, що їх розміщення у тексті законопроекту потребує системної переробки з метою логіч­ного та послідовного викладу.
Також з’ясовано, що позитивні доповнення в частині узгодження інших законодавчих актів із нормами майбутнього Закону України «Про адміністративну процедуру» є недо­статніми. У цьому контексті запропоновано, щоб Закон України «Про звернення громадян» загалом втратив чинність, а замість нього розробити та ухвалити Закон України «Про петиції», поряд із аналізованим адміністративно-процедурним актом.


Ключові слова


удосконалення законопроекту, загальний акт про адміністративну процедуру, узгодження законодавчих актів

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Naukovo-praktychnyi komentar do proektu Zakonu Ukrayiny «Pro administratyvnu protseduru» / Za zah. red. V. Tymoshchuka. Kyiv: Myshalov, 2019. 460 s.

2. Pro administratyvnu protseduru: Proekt Zakon Ukrayiny vid 28 hrudnia 2018 roku № 9456. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307

3. Pro administratyvnu protseduru: Proekt Zakon Ukrayiny vid 14 travnia 2020 roku № 3745. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834.

4. Podatkovyi kodeks Ukrayiny vid 04 hrudnia 2010 roku. Punkt 56.18. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

5. ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure. Book V Mutual assistance / Edited by Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider and Jacques Ziller. Version for on-line publication, 2014. Retrieved from http://www.reneual.eu/images/Home/ReNEUAL-Model_-Rules-Compilation_BooksI_VI_2014-09-03.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.129

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.