ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Natalia Khliborob

Анотація


Окреслено нормативно правові основи запровадження електронних адміністративних послуг в Україні. Зауважено, що одним із чинників, який суттєво знижує ефективність цифрових публічних сервісів є їх розподіл між різного рівня суб’єктами публічної адміні­страції. Для подолання цієї перешкоди створено Єдиний державний веб-портал електрон­них послуг. Детально проаналізовано правові основи створення та функціону­ван­ня Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Визначено чинники, які можуть негативно вплинути на його роботу. Зокрема, неактуальність інформації про адміністратив­ні послуги, розмитість правового регулювання, відсутність інтеропе­рабельності публічних цифрових ресурсів і платформ. Також визначено передумови функціонування сервісу та його зручності для користувачів електронних адміністративних послуг. Ними є: інтеграція діючих публічних цифрових сервісів на основі єдиної платформи, ідентифікація, яка забезпечуватиме захист даних, зручність та зрозумілість інтерфейсу, формування пере­ліків цифрових адміністративних послуг за критерієм «життєвих ситуацій».


Ключові слова


електронна держава, цифрова економіка, цифрові публічні сервіси, електронне урядування

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Pro administratyvni posluhy: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 r. (2012). Holos Ukrainy vid 06.10, № 188.

2. Pro deiaki zakhody shchodo polipshennia dostupu fizychnykh ta yurydychnykh osib do elektronnykh posluh: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 29.07.2019 r. № 558/2019. (2019). Uriadovyi kurier vid 31.07, № 144.

3. Pro elektronni dovirchi posluhy: Zakon Ukrainy vid 05.10.2017 r. (2017). Holos Ukrainy vid 07.11, № 206.

4. Pytannia Yedynoho derzhavnoho veb-portalu elektronnykh posluh ta Yedynoho derzhavnoho portalu administratyvnykh posluh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04 hrudnia 2019 r. № 1137. (2019). Uriadovyi kurier vid 31.12, № 251.

5. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions EU eGovernment Action Plan 2016-2020 Accelerating the digital transformation of government COM/2016/0179 final. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179

6. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006, p. 36) Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0123

7. Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.121

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.