ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Yeva Sushko

Анотація


У цій статті досліджено питання організації нових методів у роботі національних парламентів та Парламентської Асамблеї Ради Європи під час пандемії. Проаналізовано слабкі та сильні сторони у функціонуванні національних парламентів у віртуальному просторі та порівняно зміни, що відбулися на національному і міжнародному рівнях.
Автор зазначає, що перехід усіх гілок влади до віртуального простору, так звану е-демократію, обговорювали та досліджували задовго до кризи, пов’язаної з COVID-19. Щоправда, основоположний принцип е-демократії, який автор взяв за основу, зокрема про те, що е-демократія не є заміною представницької демократії та повинна лише доповнювати її, а також бути базою для розвитку, в реаліях сьогоднішньої пандемії обговорюється на усіх рівнях.
З одного боку, повний перехід роботи національних парламентів у віртуальний простір може поставити під невиправданий ризик цінності та досягнення світової демо­кратії, але, з іншого боку, національні парламенти мають продовжувати свою діяльність у будь-який час і особливо під час кризи. Аналіз ситуації показав, що на цьому етапі немає єдино правильної моделі функціонування національних парламентів у період кризи і те, що кожний парламент мав би розробити свої методи роботи, зважаючи на конституційно-правовий устрій, власні процедури та політико-правові звичаї. Жоден парламент на момент пандемії не мав можливості повністю функціонувати у віртуальному просторі (проводити дистанційні пленарні слухання чи засідання комітетів, а також дистанційно голосувати). Наразі встановлена мовчазна згода на те, що перехід парламентів до віртуального простору є тимчасовим та винятковим. Проаналізовано систему деле­гу­вання повноважень, яку зараз активно використовують у низці національних парламентів як альтернативу переходу до віртуальної роботи, та визначено її структурні недоліки.


Ключові слова


електронна демократія, електронний парламент, дистанційна діяльність, дистанційне голосування, криза COVID-19

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Arrangements for the conduct of remote committee meetings. AS/Bur (2020) 20 rev. Retrieved from https://pace.coe.int/en/pages/covid-19-special-page

2. Artificial Intelligence: Innovation in parliaments. Retrieved from https://www.ipu.org/-artificial-intelligence-innovation-in-parliaments

3. Committees' decision-making framework – adaptation of the working procedures of the committees in response to the COVID-19 pandemic exceptional situation. AS/Bur (2020) 18 rev. Retrieved from https://pace.coe.int/en/pages/covid-19-special-page

4. Country compilation of parliamentary responses to the pandemic. Retrieved from https://-www.ipu.org/country-compilation-parliamentary-responses-pandemic#E

5. Current activities at the ECHR during the global health crisis. Press Releases dated 27.03.2020 and 04.04.2020. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=-applicants&c=

6. Declaration by the Committee of Ministers on the manipulative capabilities of algorithmic processes, Adopted by the Committee of Ministers on 13 February 2019 at the 1337th meeting of the Ministers' Deputies. Retrieved from https://search.coe.int/cm/pages/result_details.-aspx?objectid=090000168092dd4b

7. EP ‒ extraordinary remote participation procedure. Retrieved from https://www.europarl.-europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participa-tion-procedure

8. In a time of coronavirus, Romania gets a new government. Retrieved from https://emerging-europe.com/news/romania-coronavirus-government/

9. Justice of the future: predictive justice and artificial intelligence. Retrieved from https://-www.coe.int/en/web/cepej/justice-of-the-future-predictive-justice-and-artificial-intelligence

10. List of notifications. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/conventions/notifications?-fbclid=IwAR2Q3H_Af6sER8g1jjh53JtrVj3F8ZxpJHjmQmB2G0vINNARkJIcz5yVXv0

11. Postponement of May 2020 elections. Press release. Retrieved from https://www.gov.uk/-government/news/postponement-of-may-2020-elections

12. Resolution 1653 (2009) and Recommendation 1860 (2009) on electronic democracy. Retrieved from http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=&lang=en

13. Roseline Letteron. Digital Access to the Law. /Les Annales des Mines, 3 September 2018/. Retrieved from http://www.annales.org/enjeux-numeriques/2018/resumes/septembre/14-en-resum-FR-AN-septembre-2018.html#14AN

14. Rules and traditions of Parliament. Retrieved from https://www.parliament.uk/about/how/-role/customs/

15. Rule 47 ‒ Procedure in committee. Rules of Procedure of the Assembly (July 2019). Retrieved from http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp?id=ENtoc_N0A29C3-B0N0A349F28#Format-It

16. Rules of procedure of the National Assembly. Retrieved from http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly

17. Statement by European Parliament President David Sassoli at the opening of extraordinary plenary session on measures to tackle COVID-19. Retrieved from https://europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-democracy-cannot-be-suspended-in-face-of-covid-19

18. Swearing-in Ceremony Ana Maria Guerra Martins (Portugal) Internet. [Eleсtronic resource]. - Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=boGS0SWYTX4&feature=youtu.be

19. Technology transfer handbook remote deliberation system of the Brazilian Federal Senate. Retrieved from http://www.senado.leg.br/senado/hotsites/sdr/pdf/SDR_SF_DS_V162_eng.pdf

20. The Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy). Retrieved from https://www.coe.int/t/dgap/goodgover-nance/Activities/Key-Texts/Recommendations/Recommendation_CM_Rec2009_1_en_PDF.pdf

21. Ulysses ‒ A legislative machine learning API. Retrieved from https://www.youtube.com/-watch?v=vGi5O_AxC9k

22. World e-Parliament Report 2018 World e-Parliament Report 2018. Retrieved from https://-www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-11/world-e-parliament-report-2018
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.065

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.