СУЧАСНА ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Vitaliy Kosovych

Анотація


Розглянуто основні особливості сучасної загальної теорії права та держави як нав­чальної дисципліни, яку викладають студентам-правникам, та науки про право держа­ву. Встановлено, що теорія права розвивається у напрямку практилізації загально­теоретичних положень, фундаменталізації вивчення базових положень теорії права, плюралізації підхо­дів до вивчення правових явищ та конструкцій, розширення предмета вивчення (змісту та форм загальнотеоретичних дисциплін), поєднання теорії права та філософії права. Наяв­ність властивих загальній теорії права тенденцій аргументовано прикладами вико­рис­тання загальнотеоретичних положень у правотворчій, право­інтер­претаційній та право­застосовній практиці. Шляхи розширення циклу загальнотеоре­тичних дисциплін показано через можли­вості та кроки до їхнього впровадження в навчальний процес на юридичних факультетах. Констатовано на необхідності та важливості новелізації теорії права як науки (зі своїм предметом дослідження правових явищ) та навчальної дисципліни (що пропонує вихідні та концептуальні знання про право).


Ключові слова


загальна теорія права та держави, тенденції розвитку теорії права, філо-софія права, практична важливість теорії права, загальнотеоретичні навчальні дисципліни

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Alekseev, S. S. (2003). Yzbrannoe. Moskva: Statut.

2. Zahalna teoriia prava: pidruchnyk. (2015) / za zah. red. M. I. Koziubry. Kyiv: Vaite.

3. Kosovych, V. M. (2017). Konstytutsiina skarha i kryterii konstytutsiinosti zakoniv: zahalnoteoretychni aspekty. Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava, № 1, 39–44.

4. Luts, L. A. (2008). Zahalna teoriia derzhavy ta prava: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv: Atika.

5. Pro normatyvno-pravovi akty: Proekt Zakonu Ukrainy, vnesenyi narodnym deputatom Ukrainy Yu. Miroshnychenkom (reiestratsiinyi № 7409 vid 01.12.2010 r.). Retrieved from http//: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/.../JF5PT00I.html (data zvernennia 23.01.2020).

6. Rabinovych, P. M. (2008). Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navchalnyi posibnyk. Vyd. 10-e, dopovnene. Lviv: Krai.

7. Skakun, O. F. (2009). Teoriia prava i derzhavy: pidruchnyk. Kyiv: Alerta; KNT; TsUL.

8. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. (2015). / za red. O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.003

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.