КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЗА ОЗНАКАМИ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Volodymyr Lutchyn

Анотація


Досліджено ознаки суб’єкта кримінального правопорушення у кримінальному праві України та Республіки Польща, проведено їх порівняльний аналіз. За відповідними озна­ками класифіковано кримінальні правопорушення на групи і підгрупи. Розглянуто також частково проблематику інституту кримінальної відповідальності колективного суб’єкта у кримінальному законодавстві Республіки Польща. Оскільки це питання в кримінально-правій доктрині Республіки Польщі є доволі дискусійним, бо з ознак суб’єкта кримінального правопорушення, які закріпленні у чинному Кримінальному кодексі Республіки Польща, випливає, що ним може бути лише фізична особа. Проте паралельно з кримінальним зако­ном Республіки Польща діє Закон Республіки Польща «Про відповідальність колективних суб’єктів за заборонені діяння під страхом покарання» від 22 жовтня 2002 року, який запровадив інститут колективного суб’єкта, котрим охоплено і юридичну особу. Відповідне наукове дослідження в межах правових систем двох держав, дало можливість розглянути ці питання з погляду різних доктринальних і законодавчих концепцій.


Ключові слова


загальний суб’єкт, спеціальний суб’єкт, колективний суб’єкт, фізична особа

Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine on 05.04.2001. No. 2341-III. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 2. On Amendments to some legislative Acts of Ukraine on simplifying pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses: law of Ukraine of 26.11.2018 No. 2617-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19
 3. Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine on January 16, 2003, №435-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 4. Gardocki, L.(2017). Criminal law. 20th edition. Warsaw: C.H. Beck.
 5. Grześkowiak, A., & Wiak, K. (2017). Criminal law. 6th edition. Warsaw: C.H. Beck.
 6. Criminal Code : Act of June 6, 1997, No. 88. item 553. Retrieved from http://prawo.­sejm.­gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf
 7. Civil Code : Act of 23 April 1964, No. 16 item 93. Retrieved from http://prawo.sejm.­gov.pl/­isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
 8. Konieczny, J. (2009).The subject of the offense and the subject of criminal liability. Journal of Criminal Law and Criminal Sciences, 3, 65–73.
 9. Kowalski, S. (2011). The subject of the crime under Art. 218 of the Criminal Code. Prosecutor's Office and Law, 2, 69–79.
 10. Liability of collective entities for acts prohibited under penalty: Act of 28 October 2002, Nr197 poz. 1661. Retrieved from http://prawo.­sejm.gov.pl/­isap.nsf/download.xsp/­WDU20­021971661/U/D20021661Lj.pdf
 11. Resolution of the Supreme Court of March 26, 2009, I KZP 35/08. Retrieved fromhttp://­www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%2035-08.pdf
 12. Wróblewska, A. (2013). General part of the Criminal code. Pila: Publishing house of the police school in Pila.
 13. Judgment of the Constitutional Tribunal of 3 November 2004 K 18/03. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2004 2432442/ T/D20042442TK.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.144

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.