БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 366-1 КК УКРАЇНИ «ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Volodymyr Hordiienko

Анотація


Розглянуто ознаки безпосереднього об’єкта злочину «Декларування недостовірної інформації». З урахуванням положень регуляторного законодавства, практики застосуван­ня кримінально-правової норми «Декларування недостовірної інформації», поглядів вітчизняних науковців, розкрито ознаки безпосереднього об’єкта злочину «Декларування недостовірної інформації», а також наголошено на деяких дискусійних моментах щодо його характеристики. Оскільки диспозиція статті «Декларування недостовірної інформації» є бланкетною, з урахуванням положень розділу VII «Фінансовий контроль» Закону України «Про запобігання корупції», зроблено висновок, що безпосереднім об’єктом цього злочину є встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження з фінансового контролю, порушення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також запропоновано допов-нити перелік корупційних злочинів, викладених у примітці до ст. 45 «Звільнення від кри­мінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» Загальної частини Кримінального кодексу України ст. 366-1 КК України «Декларування недостовірної інформації».


Ключові слова


корупція, корупційні злочини, декларування, недостовірна інформація, конвенція.

Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Yedynyj derzhavnyj reiestr osib, iaki vchynyly koruptsijni abo pov'iazani z koruptsiieiu pravoporushennia [Unified State Register of Corrupt or Corrupt Offenders] https://zakon.­rada.gov.ua/ Retrieved from https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ [in Ukrainian].
 2. Kyrychko, V. M. (2013). Kryminal'na vidpovidal'nist' za koruptsiiu [Criminal liability for corruption]. Kharkiv, Ukraine: 14.
 3. United Nations Convention against Corruption: аdopted on October 31, 2003, ratified by Ukraine on October 18, 2006 https://www.unodc.org/documents/­brussels/UN_­Convention_­Against_­Corruption.pdf Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/ [in Ukrainian].
 4. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime: аdopted on November 15, 2000, ratified by Ukraine with reservations and declarations on February 4, 2004 https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 / [in Ukrainian].
 5. Kryminal'nyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku № 2341-III [Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 5, 2001 No. 2341-III]. https://zakon.rada.gov.ua/ Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ [in Ukrainian].
 6. Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173): Adopted on 27 January 1999 in Strasbourg, ratified by Ukraine on October 18, 2006 https://www.coe.int/­en/web/­conventions/­full-list/-/conventions/treaty/173 Retrieved from https://zakon4.rada.­gov.ua/­laws/show/­994_­101/printl433920238957200 [in Ukrainian].
 7. Mezentseva, I. E. (2013). Vyznachennia predmeta koruptsijnykh zlochyniv [Determination of the subject of corruption crimes]. Visnyk Natsional'noi akademii prokuratury Ukrainy. Kyiv. [Bulletin of the National Prosecutor's Office of Ukraine], Vols. 5(38), 76). [in Ukrainian].
 8. Inter-American Convention Against Corruption: Adopted at the Third Plenary Session of the Organization of American States on March 29, 1996 http://www.­oas.org/DIL/­access_­to_­information_human_right_Inter-American_Convention_Against_Corruption.pdf Retrieved from https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_089/ [in Ukrainian].
 9. Polozhennia pro Yedynyj derzhavnyj reiestr osib, iaki vchynyly koruptsijni abo pov'iazani z koruptsiieiu pravoporushennia [Regulations about the Unified State Register of Persons, who have committed corruption or corruption-related offenses] https://zakon.rada.gov.ua/ Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n13/ [in Ukrainian].
 10. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1700-VII [On Prevention of Corruption: Law of Ukraine of October 14, 2014 No. 1700-VII] https://zakon.rada.gov.ua/ Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ [in Ukrainian].
 11. Sajt ahentstva Radio Svoboda [Site of Radio Svoboda]. https://www.radiosvoboda.org/ Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/news-petrenko-korupcija/29436644.html/ [in Ukrainian].
 12. Sajt ahentstva LB.ua [LB.ua site]. https://ukr.lb.ua/ Retrieved from https://ukr.lb.­ua/news/2018/10/02/409010_nabu_vidkrilo_provadzhennya_proti.html/ [in Ukrainian].
 13. Civil Law Convention on Corruption (ETS 174): adopted on 4 November 1999 in Strasbourg, ratified by Ukraine on March 16, 2005 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/­conventions/ treaty/­174 Retrieved from https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_102./ [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.136

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.