ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДАХ ЗМІН ДО КК УКРАЇНИ)

Володимир Миколайович Бурдін

Анотація


Для України боротьба з корупцією є однією найважливіших проблем, до яких прикута увага не тільки в середині суспільства, але й усієї міжнародної спільноти. Міжнародні партнери охоче фінансують різного роду законопроекти, а також інші ініціативи, зокрема щодо створення нових органів, які покликані протидіяти корупції. Така позиція є цілком закономірною, оскільки наявність чіткої і прозорої нормативної бази, судової і право­охо­ронної систем, спрямованих на протидію корупції, є одними із вагомих гарантій захисту іноземних інвестицій, для яких в Україні є чимало привабливих і потенційно прибуткових сфер. Такі фінансові ініціативи наших зарубіжних партнерів щодо протидії корупції радо вітаються в Україні, а виділені фінанси дуже швидко освоюють. Щоправда, коефіцієнт корисної дії від рідного роду новацій іноді не просто нульовий, але й подеколи зі знаком мінус. Причому йдеться не лише про витрачання грошей на вітер, але й про руйнівний вплив на національну правову систему, її окремі інститути, який заподіюють унаслідок непрофесійного реформування законодавства.
Звернуто увагу на те, що одним із основних об’єктів реформування антикорупційного законодавства є КК України, зокрема в сфері протидії тим видам корупції, які містять озна­ки суспільно небезпечних діянь. Водночас експерти у сфері кримінально-правової політики мали би застерегти законодавця від абсолютизації кримінального закону як засобу протидії корупції і злочинності загалом. Адже давно став очевидним той факт, що кримінальний закон не тільки не є панацеєю від злочинів, але й, як це не дивно може звучати для нефахівців, є крайнім (останнім) заходом впливу.


Ключові слова


злочин, корупція, кримінальна відповідальність, спеціальна конфіскація, зловживання службовим становищем

Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku № 254к/96-BP. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
  2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05 kvitnia 2001 roku № 2341-III. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
  3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku № 4651-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
  4. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu po spravi № 301/2178/13-к. Retrieved from https://verdictum.ligazakon.net/document/78426368
  5. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27 zhovtnia 2016 roku po spravi № 5-99кс16. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS161042.html
  6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u sferi derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky u zv’iazku z vykonanniam Planu dii shchodo liberalizatsii Yevropeiskym Soiuzom vizovoho rezhymu dlia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 travnia 2014 roku № 1261-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
  7. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia instytutu spetsialnoi konfiskatsii z metoiu usunennia koruptsiinykh ryzykiv pry yii zastosuvanni: Zakon Ukrainy vid 10 lystopada 2015 roku № 770-VIII. Retrieved from https://­zakon.rada.­gov.ua/laws/show/770-19
  8. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy stosovno Planu vykonannia dii shchodo liberalizatsii Yevropeiskym Soiuzom vizovoho rezhymu dlia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18 kvitnia 2013 roku № 222-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-18
  9. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo implementatsii do natsionalnoho zakonodavstva polozhen statti 19 Konventsii OON proty koruptsii: Zakon Ukrainy vid 21 liutoho 2014 roku № 746-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-18
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.125

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.