ПРО БЕЗРОБІТТЯ ЯК ПІДСТАВУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ

Volodymyr Strepko

Анотація


З’ясовано широке коло питань щодо виникнення права на соціальне забезпечення у зв’язку з настанням безробіття та часткового безробіття. Усе це підстави виникнення права на соціальні допомоги та послуги за правом соціального забезпечення. Тому від правиль­ного розуміння їхньої правової природи залежить й ефективність соціального захисту безробітних в Україні.
Звернуто також увагу на відсутність у вітчизняному законодавстві належного визна­чення ризику безробіття як підстави виникнення права на соціальне забезпечення та запропонована власне визначення такої дефініції. Окреслено недосконале визначення поняття часткового безробіття і як наслідок неправомірного звуження кола осіб, у яких виникають право на допомоги у зв’язку із частковим безробіттям.
Стаття ґрунтується на аналізі вітчизняного законодавства про соціальне забезпечення безробітних (частково безробітних), наукових джерелах та інформаційних матеріалах статистики.


Ключові слова


соціальне забезпечення, соціальний захист, безробіття, часткове без¬робіття, соціальне страхування, зайнятість населення, працевлаштування

Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Boryschuk, A. O., Semenova, K. D. (2017). Analiz rivnia bezrobittia v Ukraini. Statystyka – instrument sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zbirnyk naukovykh students'kykh prats', 3 (1), 29–34.
 2. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 roku № 254k/96-VR. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), № 30, St. 141. Retrieved from https://zakon.rada.gov.­ua/­laws/­show/254k/96-vr.
 3. Pro zahal'noobov'iazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannia na vypadok bezrobittia: Zakon Ukrainy vid 02.03.2000 roku № 1533 – III. (2000). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 22, St. 171. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.
 4. Pro zajniatist' naselennia: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 roku № 5067 – VI. (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), № 24, St. 243. Retrieved from https://zakon.­rada.­gov.­ua/laws/show/5067-17.
 5. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 18.10.2015 roku № 889 – VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 2016. - № 4. – St. 43. Retrieved from https://zakon.rada.­gov.­ua/­laws/show/889-19.
 6. Kodeks Zakoniv pro Pratsiu Ukrainy : Kodeks Ukrainy vid 10.12.1971 roku № 322 – V-III. (1971). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR (VVR), dodatok do № 50. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 7. Pro praktyku rozghliadu sudamy trudovykh sporiv: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 9 vid 06 lystopada 1992 roku. Retrieved from https://zakon.rada.­gov.ua/­laws/­show/v0009700-92.
 8. Poriadok nadannia dopomohy po chastkovomu bezrobittiu : Nakaz Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy vid 07.03.2013 roku № 103. (2013). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, № 40, st. 1448. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0756-13.
 9. Poriadok nadannia dopomohy pro bezrobittiu, u tomu chysli odnorazovoi ii vyplaty dlia orhanizatsii bezrobitnym pidpryiemnyts'koi diial'nosti: Nakaz Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy vid 15.06.2015 roku № 613. (2015). Ofitsijnyj Visnyk Ukrainy, № 58, st. 1901. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15
 10. Poluiaktova, O. V. (2016). Problemy bezrobittia v Ukraini. Ekonomika i suspil'stvo, 2, 31–35.
 11. Pylypenko, P. D., Buriak, V. Ya., Synchuk, S. M. (2014). Pravo sotsial'noho zabezpechennia Ukrainy.
 12. Riven' bezrobittia v Ukraini. Retrieved from index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
 13. Sytuatsiia na rynku pratsi ta rezul'taty diial'nosti derzhavnoi sluzhby zajniatosti u sichni-serpni 2019 roku. Analitychna zapyska. Retrieved from dcz.gov.ua/analitics/68.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.117

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.